Folklorní okénko

Folklorní okénko – tématický hodinový folklorní pořad pro milovníky lidových písní. Medailony osobností, rozhovory, pozvánky a hudební novinky - to vše ve Folklorním okénku můžete slyšet. Pořady také připravují Magdalena Múčková a Zdeněk Vejvoda.

Folklorní okénko - Písně ptačí VII: Letěla bílá hus

Folklorní okénko - Písně ptačí VII: Letěla bílá hus

30. května 2023, 15:44

Písně ptačí nabízejí širokou paletu hudebních forem oscilujících od rozverných popěvků až k tragickým baladám – a tak tomu bude i v tomto dílu s názvem Letěla bílá hus. Tentokrát se vrátíme k tažným ptákům z volné přírody, dokonce k ptačímu druhu, který se obvykle ze zimovišť k nám vrací jako jeden z prvních – k divokým husám. Existuje samozřejmě celá řada lidových písní věnovaných husám zdomácnělým i jejich divokým družkám. Husa divoká je známa jako výjimečně dobrý a vytrvalý letec a také jako pták s velkým smyslem pro rodinu. Husí pár je si věrný po celý život a o mláďata se stará až do dalšího hnízdění. To všecho nalezlo ohlas v četných lidových písních. Folklorní okénko redaktorky Heleny Bretfeldové si naladíte ve středu 31. května od 16 hodin.

Folklorní okénko: Písně ptačí - Kačena divoká letěla zvysoka

Folklorní okénko: Písně ptačí - Kačena divoká letěla zvysoka

23. května 2023, 17:20

Písně ptačí nabízejí širokou paletu hudebních forem oscilujících od rozverných popěvků až k tragickým baladám. Po ptácích z volné přírody existuje samozřejmě celá řada lidových písní věnovaných ptačím druhům zdomácnělým a přitom paralelně jejich divokým formám; klasickým příkladem jsou kachny - kačeny, kačenky, kačičky, kačky, jak je oslovuje a pojmenovává lidová slovesnost. Šestý díl volného cyklu ptačích písní proto nese název Kačena divoká letěla zvysoka. Nevynecháme ani písně věnované jejich mužským protějškům – kačerům nebo též káčerům, kteří, jak si později řekneme, mají v některých zvykoslovných rituálech významnou symbolickou roli. Kachna-kačenka je ptákem natolik oblíbeným, že její jméno užíváme i jako zdrobnělinu dívčího jména Kateřina. Poslouchejte Folklorní okénko ve středu 24. května od 16 hodin.

Folklorní okénko ŽIVĚ : Horácká muzika - Pocta sv. Janu Nepomuckému

Folklorní okénko ŽIVĚ : Horácká muzika - Pocta sv. Janu Nepomuckému

9. května 2023, 17:16

Ve Folklorním okénku vysílaném z brněnského Koncertního studia Radia Proglas vám rádi zprostředkujeme bezprostřední zážitek z živého vystoupení Horácké muziky ze Žďáru nad Sázavou s jejich koncertním programem Pocta svatému Janu Nepomuckému. Zazní úpravy písní vybraných ze sbírek lidových zpěvů i z dobových barokních kancionálů. Pořad provází úryvky z kázání proslovených v první polovině 18. století z kazatelny poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Naše živé Folklorní okénko můžete sledovat ve středu 17. května 2023 od 16 hodin na vlnách Radia Proglas, i s obrazem přímým přenosem ze studia na našem kanálu YouTube, popřípadě můžete přijít povzbudit naše účinkující přímo na koncert do našeho studia v Brně na Olomoucké ulici (vchod přes vrátnici na ulici Životského, v areálu bývalé První brněnské strojírny) - rádi své posluchače uvidíme a poznáme osobně.

Folklorní okénko: Písně ptačí V - Zazpíval slavíček

Folklorní okénko: Písně ptačí V - Zazpíval slavíček

2. května 2023, 15:11

Písně ptačí je název našeho seriálu mapujícího písně věnované opěvovaným ptačím druhům. V pořadí pátý díl - Zazpíval slavíček - věnujeme slavíkům a slavíčkům, dalším našim tažným ptákům, kteří se právě na přelomu dubna a května vracejí ze svého zimoviště v tropickém pásmu ve střední Africe a chystají se (jako každé jaro) zahnízdit v našich končinách. Slavík jako výjimečný zpěvák i jako mužský symbol je zachycen v celé řadě lidových písní. K poslechu Folklorního okénka ve středu 3. května od 16 hodin vás zve Helena Bretfeldová.

Folklorní okénko: Písně ptačí IV - Zakukala kukulenka

Folklorní okénko: Písně ptačí IV - Zakukala kukulenka

26. dubna 2023, 13:39

Ve středečním Folklorním okénku čeká naše posluchače pokračování volného cyklu lidových písní o ptácích. Písně ptačí je název našeho seriálu mapujícího písně věnované všemožným ptačím druhům. V pořadí čtvrtý díl věnujeme kukačkám a žežulkám, ptákům s charakteristickým silným hlasovým projevem, v našich krajích symbolizujícím návrat jara. Kukačka je v lidové písni symbolem vrtkavého štěstí – je nejen poslem jara, ale také příslibem přicházejícího tepla, úrody, radosti a lásky. Jsou jí přisuzovány vlastnosti posla dobrých zpráv a zvěstovatele budoucího štěstí člověka, a s tím je spojena řada pověr, pranostik a rčení. O všeobecné úctě, jíž se kukačka v lidové kultuře těší, svědčí i celá řada nářečních pojmenování: kukačka, kukučka, kukulenka, dále podobně citově zabarvené žežulka, žež(h)ulka, zezulka, zezulenka, kukavka, kukalka, kukálenka – jsou něžná a většinou zdrobňovací (deminutivní). V ukázkách začneme dětskými popěvky Kdes, kukačko, kde si byla a Prší prší – a ještě pár v jiném nářečí jich přidáme; pokračovat budeme sérii milostných táhlic z Podluží s incipitem Jak kukačka kuká; nalaďte si Proglas středu 26.dubna v 16 hodin nebo později náš Audioarchiv.

Folklorní okénko: Muzika v krvi - Dušan Holý devadesátiletý

Folklorní okénko: Muzika v krvi - Dušan Holý devadesátiletý

18. dubna 2023, 22:54

Další díl nahlédnutí do historie i současnosti lidové písně na vlnách Proglasu vám nabízí volné pokračování volného cyklu Muzika v krvi s podtitulem Zpěvácké a muzikantské rody v lidové hudbě – tentokrát věnované emeritnímu profesorovi etnomuzikologie Masarykovy univerzity v Brně, sběrateli, dramaturgovi, upravovateli, hudebnímu publicistovi – ale především tanečníkovi a zpěvákovi Dušanu Holému, který 25. dubna završí neuvěřitelných devadesát let svého muzikou i prací naplněného života. Poslouchejte Folklorní okénko ve středu 19. dubna od 16 hodin.

Folklorní okénko: Muzika v krvi - Rokytovi z Jasenné na Valašsku

Folklorní okénko: Muzika v krvi - Rokytovi z Jasenné na Valašsku

12. dubna 2023, 13:43

v nejnovějším Folklorním okénku vás jeho autorka  Helena Bretfeldová v rámci volného cyklu Muzika v krvi pozve k poslechu rodinné geneze rodu Rokytů z valašské Jasenné u Vizovic; nejvýznamnější osobnost tohoto rodu, muzikant, upravovatel, zakladatel a vedoucí muziky Technik, publicista a dlouholetý folklorní redaktor ostravského studia Českého rozhlasu Jan Rokyta by se totiž v neděli 16. dubna dožil pětaosmdesáti let. Ve stručné rekapitulaci si připomeneme jeho bohatý muzikantský život jako cimbalisty, sběratele a upravovatele lidových písní, uměleckého vedoucího muziky Technik, hudebního publicisty, režiséra a rozhlasového redaktora, ale také skvělého cimbalisty (ač samouka) a citlivého doprovazeče svých pěveckých oblíbenců - Valachů Jarmily Šulákové a Josefa Laži, ale také častých sólistů muziky Technik Magdaleny Múčkové, Jana Zaviačiče i bratrů Dušana a Luboše Holých. Důstojné pokračování svého rodu nalezl Jan Rokyta v synech Pavlovi a Janovi mladším. Všechny tři Rokyty i Janovu snachu Liselotte Rokytu uslyšíme v hudebních ukázkách.

Folklorní okénko: Písně ptačí III - Křepelka a vlaštovička

Folklorní okénko: Písně ptačí III - Křepelka a vlaštovička

5. dubna 2023, 11:16

Ve středečním Folklorním okénku se vrátíme k volnému cyklu Písní ptačích; protože se nám postupně z teplých krajin vracejí první tažní ptáci, budou to tentokrát písničky o vlaštovkách a křepelkách v četných nářečových variantách jejich pojmenování. Uslyšíme tedy v písni "křepelenku křepelat", "vyletět z prosa", "vlaštověnku", "vlaštovičku" i "lastověnku" lítat ze skály i časně ráno, jak napovídají rozmanité texty o obou ptačích druzích. Folklorní okénko autorky Heleny Bretfeldové si nalaďte ve středu 5. dubna v 16 hodin.

Folklorní okénko: Balady Vlasty Grycové (nad novým albem)

Folklorní okénko: Balady Vlasty Grycové (nad novým albem)

21. března 2023, 14:27

Další díl Folklorního okénka s nahlédnutím do historie i současnosti lidové písně na vlnách Proglasu vám nabízí připomínku nedožitých osmdesátých narozenin jedinečné paní zpěvačky ze Strání – Vlasty Grycové.  Novinka, kterou vám při této příležitosti představíme, album Balady a písně milostné, vyšlo vlastně přesně k jejímu únorovému jubileu a pokřtili jsme ho společně s mými dnešními hosty ve studiu, paní Aničkou Přikrylovou, Vlastinou dcerou a primáškou „její“ cimbálové muziky, a panem Jaromírem Kratochvílem, hlavou brněnského hudebního vydavatelství Indies Scope Records, přímo ve Strání, o fašanku – v rámci programu Pozdravy z nebe aj do nebe. Nalaďte si Folklorní okénko ve středu 22. března v 16 hodin.

Folklorní okénko: Písně ptačí II - holoubek a holubička

Folklorní okénko: Písně ptačí II - holoubek a holubička

14. března 2023, 15:28

V pořadí druhý díl volného cyklu Písně ptačí II věnujeme ptačímu druhu v lidových písních opěvovanému hojně a rozmanitě: holoubkovi a jeho družce holubičce. Stručný podtitul Holoubek a holubička naznačuje, jak široké výrazové rozpětí měla symbolika tohoto nejstaršího domestikovaného ptáka v lidské historii v lidové kultuře a písni: zastával v ní roli symbolu něhy, harmonie, naděje, láskyplného vztahu, nositele vzkazu pro milého na daleké vojně, smutný symbol opuštěného milence či (holubička) osiřelé dívky. A také symbol jak šťastné, tak i ztracené lásky, kterou by dívka ráda získala zpět – jako v písni „měla jsem holoubka v truhle zavřeného“; milující se dvojice čelí také nástrahám a nepřízni okolí: „Milovali sme sa jak holubů pára a kdo nás rozvěděl, nech ho Pánbů zkárá!“ Dokonce, jak uslyšíme, je zastřelená holubička zástupným symbolem pro z pomsty zavražděnou dívku. Poslouchejte Folklorní okénko ve středu 15. března od 16 hodin.

Folklorní okénko: Písně ptačí I - Sokolíčku, sokole

Folklorní okénko: Písně ptačí I - Sokolíčku, sokole

7. března 2023, 12:20

Folklorním okénkem s podtitulem Sokolíčku, sokole zahajujeme dnes volný cyklus písňových celků s pracovním názvem Písně ptačí. Různé ptačí druhy jsou v lidové písni nositeli různorodých symbolických vlastností – u sokola nachází lidová píseň paralelu pro mužnost, hrdost, zdatnost v boji, ale též zranitelnost a plachost. Sokola opěvují lidoví autoři jako symbol ztraceného či zemřelého partnera v lidových baladách i odvedence-rekruta v písních vojenských. Písně s motivem sokola nabídne ve svém pořadu Helena Bretfeldová ve Folklorním okénku ve středu 8. března od 16 hodin.

Folklorní okénko:  Namlouvání  aneb Vybírala jsem si mezi pěti-šesti

Folklorní okénko:  Namlouvání  aneb Vybírala jsem si mezi pěti-šesti

26. února 2023, 20:40

Peripetie kolem hledání protějšku pro manželské soužití, rituály namlouvání, vyjednávání svatby (ať už založené na vzájemné náklonnosti nebo na smluvním majetkovém vztahu) i neštěstí, dokonce i tragédií z toho vzešlých jsou častým a oblíbeným námětem lidových písní. Nejen v literatuře tak nacházíme mnoho podob následků špatné volby partnera, vnuceného sňatku a nešťastné lásky. Písňové texty s podobnou tematikou nabídne ve svém pořadu Namlouvání aneb Vybírala sem si mezi pěti-šesti Helena Bretfeldová v dalším dílu Folklorního okénka ve středu 1. března 2023 od 16 hodin.

Folklorní okénko: Nářečí - kriticky ohrožený jev

Folklorní okénko: Nářečí - kriticky ohrožený jev

13. února 2023, 10:35

Ve Folklorním okénku vás pozveme na zajímavou výstavu do Slováckého muzea v Uherském Hradišti; zajímá vás, jak různorodá a vzájemně odlišná jsou naše nářečí? Na výstavě i v pořadu Kriticky ohrožené jevy našich nářečí se dozvíte mnoho zajímavého o běžném životě našich předků a o slovech, která je provázela při různých činnostech a příležitostech. Mnozí k vám promluví i prostřednictvím archivních zvukových záznamů. Výstava potrvá do 30. dubna a nabízí například edukační materiály, nářeční kvízy a programy, které hravou formou seznámí s dialektem ty nejmenší děti i žáky a studenty vyšších ročníků základních i středních škol a gymnázií. O výstavě s redaktorkou Helenou Bretfeldovou zasvěceně promluví dialektoložka doktorka Martina Ireinová, spoluautorka tohoto projektu i dlouholetého výzkumu českých a moravských nářečí. Nalaďte si Folklorní okénko ve středu 15. února v 16 hodin.

Folklorní okénko: Neláska manželská aneb Na jeho hrobě vyskočím sobě

Folklorní okénko: Neláska manželská aneb Na jeho hrobě vyskočím sobě

8. února 2023, 10:49

V dalším Folklorním okénku na vlnách Proglasu ve středu 8. února od 16 hodin nabídneme posluchačům pořad (Ne)láska manželská aneb Na jeho hrobě vyskočím sobě pojednávající v písňových ukázkách tentokrát o neradostných okolnostech, ba přímo strastech života manželského.  Mnoho sňatků dříve vznikalo nikoliv z láskyplného vztahu, ale po domluvě dvou rodin na základě spojení majetku; problémy nastávaly rovněž, až oběma snoubencům spadly růžové brýle zamilovanosti a došlo na neshody a sváry.  A případná chudoba, mužův sklon k pití nebo rozhazovačná žena  domácnosti na klidu nepřidaly. Bohužel, v dobách minulých, kdy popěvky vznikaly, nebylo z nesnesitelného vztahu úniku – rozvod neexistoval nebo byl společensky neúnosný, takže oba zúčastnění trpěli – a na svůj úděl si stěžovali v písni. 

Folklorní okénko: Muzika v krvi - Bruštíkovi ze Strání

Folklorní okénko: Muzika v krvi - Bruštíkovi ze Strání

1. února 2023, 11:09

Nalaďte si Folklorní okénko ve středu 1. února v 16 hodin. Další pokračování cyklu Muzika v krvi o zpěváckých a muzikantských rodech v lidové písni nás zavede do podhůří Bílých Karpat, na moravsko-slovenské pomezí.

Rozhovor s Muzikantem Králíčkem

muzikant-kralicek_predseda_obalCDPetr Marek alias Muzikant Králíček vydal po dlouhé době nové album.

Regiony

Regiony

Hudba z ostrovů

mwezi-waq_le-bluesV tomto vydání pořadu Slyšte, lidé! vás zveme na různé ostrovy naší planety.

Ondřej Štveráček s albem Space Project Live

stveracek_space-project-livePoslechněte si rozhovor s jazzovým saxofonistou Ondřejem Šveráčkem o jeho novém albu.

Pískomil se vrací!

piskomil_hotovoo_obalCDSkupina Pískomil se vrací! má nové album.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web