Klasická hudba na Proglasu

Na Proglasu se ve velké míře vysílá hudba. Vedle populární a folklorní hudby má své nezastupitelné místo hudba vážná a duchovní. Zaposlouchat se do ní můžete každý den. Kdy co zní?

Hudební siesta – nabízí od 12.05 předehry, koncerty a symfonie z období baroka a klasicismu (úterý, čtvrtek, sobota), romantismu (pondělí, středa) současnosti a 20. století (pátek) a známé skladby všech období (neděle).

Koncert vážné a duchovní hudby – nabízí skladby mimořádné délky a kvality v neděli ve 21.20.

Oktáva – týdeník o dění ve vážné hudbě – rozhovory s interprety vážné hudby, pozvánky na festivaly, významná výročí známých hudebních skladatelů (pátek 16.55, repríza sobota 2.00).

Tóny ze scény (dříve Vstupenka na operu a operetu) vám přinášejí české i světové opery na pokračování i melodie ze slavných operet (sobota 21.20).

Komorní hudba – zní na Proglasu denně v 1.00.

Duchovní hudba – nabízí mše, moteta, žalmy, sbory (pondělí – pátek v 18.35, úterý, čtvrtek a pátek 23.00, neděle 8.00) či varhanní hudbu (neděle 5.00 a v 10.00). Každé úterý v 18.35 kantátu J. S. Bacha.

Oratorium, kantáta a koncert

Oratorium, kantáta a koncert

28. listopadu 2020, 18:44

Do baroka nás zavedou tři skladby nedělního Koncertu vážné a duchovní hudby. Vybrali jsme je z tvorby Georga Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.

První roráty

První roráty

28. listopadu 2020, 12:30

Ranní duchovní hudba první neděle adventní bude zaměřena na české adventní zpěvy ze šestnáctého století. 

Jana z Arcu na hranici

Jana z Arcu na hranici

27. listopadu 2020, 20:00

Tóny ze scény nabídnou scénické oratorium Arthura Honeggera na slova Paula Claudela nazvané „Jana z Arku na hranici“. 

Arthur Honegger

Arthur Honegger

26. listopadu 2020, 14:07

V pátek 27. listopadu 2020 uplyne 65 let od úmrtí francouzského skladatele  švýcarského původu Arthura Honeggera.

Oktáva: Barbora Plachá

Oktáva: Barbora Plachá

26. listopadu 2020, 08:10

V pořadu Oktáva věnovaném klasické hudbě vám v pátek 27. listopadu 2020 od 16:55 nabídneme rozhovor s naší přední sóloharfistkou Barborou Plachou. Rozhovor jsme natáčeli „na dálku“ v době vrcholící druhé vlny koronavirové pandemie, a věřím, že vás zaujme svým obsahem a krásou hudebních ukázek.

Hudba ke Kristu Králi

Hudba ke Kristu Králi

21. listopadu 2020, 10:27

Nedělním ránem nás bude provázet hudba, ve které je opěvován Kristus Král.

Trním korunovaný

Trním korunovaný

20. listopadu 2020, 19:19

Komponovaný tematický pořad slova a hudby z pera soudobých českých i zahraničních skladatelů připravila muzikoložka Zdenka Vaculovičová. Průvodní slovo čte Radka Rozkovcová.

Lakmé

Lakmé

20. listopadu 2020, 18:58

Pro sobotní pořad Tóny ze scény jsme nachystali operu Lakmé, jejímž autorem je francouzský skladatel Léo Delibes .

Henry Purcell

Henry Purcell

20. listopadu 2020, 18:13

21. listopadu roku 1695 zemřel hudební skladatel Henry Purcell. Chcete-li se o něm a jeho skladbách dozvědět více, poslouchejte sobotní Hudební siestu.

Mladý J. V. H. Voříšek

Mladý J. V. H. Voříšek

18. listopadu 2020, 19:29

Čtvrteční Hudební siesta přinese vzpomínku na mladého českého skladatele, klavíristu, varhaníka a dirigenta Jana Václava Hugo Voříška, od jehož smrti ve Vídni uplynulo 195 let.