Podporujeme

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici -  www.nulk.cz

Národní ústav lidové kultury je významnou institucí českého státu, jejíž činnost v oboru péče o tradiční lidovou kulturu a její uchovávání je nezastupitelná. Je pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.

Vojenský umělecký soubor Ondráš - www.vusondras.cz

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ sídlí v Brně a jeho zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky. V současné době působí v České republice jako jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve svém oboru.  

Folklor a lidová kultura na Moravě - www.folklorweb.cz 

Nekomerční nezávislý projekt FolklorWeb.cz si klade za cíl umožnit zájemcům kvalitní informovace o tom, co se ve světě folkloru děje a -především- dostat se co možná nejrychleji k aktuálním zprávám z této oblasti. 

Sdružení přátel folkloru v Brně - www.folklornet.cz

Sdružení přátel folkloru v Brně tvoří 14 souborů dospělých a mládeže, 15 dětských folklorních souborů, 4 hudebních souborů a okolo 30 individuálních členů.  Stěžejní náplní je pořádání folklorního festivalu a mnoha dalších akcí ve spolupráci s jednotlivými soubory v rámci města Brna. 

Chodské slavnosti - www.chodskeslavnosti.cz

Chodské slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. V současné době se festival koná vždy první víkend po 10. srpnu a již tradičně je spojován s domažlickou Vavřineckou poutí.

Dům kultury Kyjov - www.dum-kultury-kyjov.cz

Dům kultury v Kyjově organizuje mnoho kulturních akcí  - divadelních, folklorních i dechovkových. Nejvýznamnější folklorní akcí, která se uskutečňuje vždy jednou za čtyři roky, je regionální festival Slovácký rok v Kyjově.

Informační centrum Zvonice Soláň - www.zvonice.eu

Zvonice slouží nejen jako informační centrum, ale zároveň jako galerie umění, která byla otevřena I. Valašským salónem výtvarných umělců.  

 

Klub kultury Uherské Hradiště - www.kkuh.cz

Příspěvková organizace spravuje prostory a technické zařízení města, které slouží k programovým a pořadatelským potřebám. Široké spektrum potřeb veřejnosti uspokojuje jeho bohatá programová nabídka.  

Klub sportu a kultury Vlčnov  - www.kskvlcnov.cz

Klub sportu a kultury Vlčnov je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Obec Vlčnov. Největší akcí, kterou každoročně pořádá, je Jízda králů. 

 

logo_vmp_nové_od_2019Valašské muzeum v přírodě - www.vmp.cz

Valašské muzeum v přírodě je moravský skanzen nacházející se v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě. Po celý rok v muzeu probíhají akce inspirované folklorem, lidovými zvyky a tradičními řemesly.

Předmětem tradiční lidové kultury jsou projevy národů, národností a etnických skupin žijících na území České republiky. V jednotlivých regionech, městských a vesnických společenstvích a společenských vrstvách se vyskytují nerovnoměrně. Tradice Za tvůrce byli považováni neprofesionální a obvykle neznámí, anonymní jednotlivci, za nositele této kultury pak menší sociální jednotky a lokální společenství. Projevy tradiční lidové kultury se dochovaly jako hmotné artefakty či jako nehmotné duchovní statky nebo sociální jevy, které jsou nepsanou tradicí v rodinách a lokálních nebo širších kulturních společenstvích. S oblastí tradiční lidové kultury bezprostředně souvisí také folklorismus. V něm se jedná o přenášení jevů lidové kultury z původního života do jiného kontextu, často s novými funkcemi. Do folklorismu se řadí jak využívání lidové písně, hudby, tance, slovesných projevů či obřadního folkloru, ale také celá škála projevů, které vycházejí i z jiných oblastí lidové kultury - např. využívání krojů v práci folklorních souborů, uplatnění lidových výtvarných prvků (krajka, výšivka, lidové umělecké řemeslo) v nepůvodním prostředí, inspirace v architektuře, malířství, sochařství, ale i v účelové výtvarné činnosti pro folklorní festivaly a folklorní soubory (více: www.lidovakultura.cz).

Témata Jak se vám líbí

New-Speaters_Hlousek_Svatos_Smid_Studio-Proglas-2022_fotoMilanTesarPodívejte se, co pro vás chystáme v pořadu Jak se vám líbí.

Regiony

Regiony

Rozhovor s Mirkem Kemelem

kemel-mirek_rozhvor-MilanTesar_fotoMartinHolikPoslechněte si rozhovor s písničkářem a karikaturistou Mirkem Kemelem o albu Vlčí stopy.

Hudební výlet do Polska

polski-piach_polnoc_obalCDZveme vás na hudební výlet do Polska.

Nové album skupiny Adorare

IMG_4930_AdorareSeznamte se s novým albem valašské křesťanské kapely Adorare

Brazilský hudebník Cláudio Jorge

jorge-claudio_samba-jazzBrazilský hudebík Cládio Jorge spojuje sambu a jazz.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web