Petr Wajsar získal Českého lva

Petr Wajsar získal Českého lva

Letošním držitelem Českého lva za filmovou hudbu se stal Petr Wajsar za hudbu k filmu Hastrman. Petra Wajsara můžete znát jako člena vokální skupiny Skety, ale jeho stylový a tvůrčí záběr je mnohem širší.

Pro skupinu Skety píše Petr Wajsar většinu aranžmá i autorských skladeb. S touto kapelou se nejen účastní koncertů v Česku i v zahraničí, ale vyhrál s ní v roce 2014 první cenu v jazzové kategorii na mezinárodní soutěži a cappella souborů v rakouském Grazu a skupina byla také vícekrát nominována na světovou cenu pro vokální hudbu CARA.

Vedle Sket spolupracuje Petr Wajsar s dalšími tělesy různých žánrů. Své skladby uvedl s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Bohuslava Martinů, Filharmonií Hradec Králové a mnoha dalšími; jeho skladba několikrát zazněla na festivalu Pražské Jaro. Pro Novou Scénu Národního divadla v Praze napsal spolu s jazykozpytcem Pavlem Novotným operu-recitál Tramvestie (2019), která mapuje jízdu tramvají z Liberce do Jablonce nad Nisou. Na svém kontě má nominaci na Cenu Alfréda Radoka a cenu posluchačů a poroty Nuberg 2013 za skladbu Osm vět na vějíře a dalších.

Za pozornost stojí i jeho jednočlenný projekt elektronické hudby Develooper, který je výsledkem snahy o syntézu technik umožňujících generovat hudbu přímo během performance bez předchozí přípravy materiálu. Kromě hudební složky často využívá videa synchronizovaná s hudbou, a vzhledem ke způsobu tvorby je repertoár velmi variabilní, takže kromě klasického písničkového festivalového setu účinkuje často i na festivalech alternativní a elektronické hudby.

(Podle www.wajsar.cz)