Mladé hody 2012 v Brně-Kníničkách

Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si zachovávají dodnes výjimečné postavení hody, které jsou integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace žijící na venkově i ve městech. I v takovém, jakým je Brno.

 

Potvrzuje to místopředseda Sdružení přátel folkloru v Brně Milan Zelinka, dlouholetý vedoucí úspěšného souboru písní a tanců Májek. Připomíná  dodnes živou tradici hodů ve většině  brněnských městských částí.  V Líšni, Komíně, Tuřanech, Brněnských Ivanovicích, Dvorskách, Holáskách, Tuřanech, Chrlicích, Řečkovicích, Medlánkách, Jundrově, Kohoutovicích, Bohunicích, Žebětíně, Bystrci, Židenicích, Slatině, Bosonohách, Ivanovicích, Jehnicích, Ořešíně, Soběšicích, Obřanech, Starém Lískovci, Novém Lískovci, Kníničkách a nově i ve Vinohradech.

V Kníničkách, původně zeměpanské obci připojené k Brnu teprve v roce 1960, obnovili hodovou tradici po šestnáctileté přestávce v roce 2004.  Jsou spojeny se svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Starosta městské části Brno-Kníničky Martin Žák oceňuje, že lidové  tradice a tedy i hody svými estetickými, emocionálními i dalšími kvalitami se stávají obohacujícím prvkem života. Přispívají k upevňování vztahů rodáků a starousedlíků s novými sousedy. Připomíná, že díky nové výstavbě se v Kníničkách v posledních pěti letech zvýšel počet jejich obyvatelstva o  třetinu. I vzdor  nemalým sarostem neváhalo zastupitelstvo městské části už 23.dubna jednomyslně rozhodnout  o finančním příspěvku občanskému sdružení Kníničská chasa na letošní mladé hody částkou 20.000 Kč.

Program letošních mladých hodů, o němž nás informovala stárka Martina Dolníčková, už dostal konečnou podobu. Ve středu 4. července 2012 v 10:00 stavění máje, od 15:00 budou stárci se stárkami a pěti sklepníky procházet Kníničkami, zpívat lidové písně, nabízet víno i rozmarýny a zvát na hody. V 19:00 začne předhodová zábava, na které vystoupí i kníničské děti a hrát k tanci  bude cimbálová muzika OLiNa z Hodonína. Kníničská chasa zatančí i skočné, vrtěné a sedlácké. Až do rána budou stárci střežit májku, aby ji někdo nepodříznul či dokonce neukradl jako se to někdy stávalo v jiných městských částech nebo ve vesnicích v okolí. Pro zvídavé mám vysvětlení netypického názvu cimbálovky. O, Li a Na  jsou v Mendělejevově periodické soustavě prvků názvy pro kyslík, lithium a sodík. Když vynásobíte jejich protonová čísla, výsledek podělíte počtem členů muziky a od tohoto čísla odečtete počet hodin, které má jeden den, dostanete věkový průměr současných členů v roce jejího založení.

Ve čtvrtek 5. července 2012 bude od 10:00 v kníničské kapli sv. Cyrila a Metoděje mše svatá, v 11:15 před kapli nastoupí krojované páry oděné tradičně do kyjovských krojů. Chasa převezme z rukou starosty hodové právo. Dvanáct krojovaných párů a také krojovaná drobotina zatančí moravskou besedu. Hrát k tanci jim bude stejně jako loni krojovaná dechovka Dambořanka. Ve 14:30 vyjde do ulic průvod chasy s Dambořankou, aby z domů, před nimiž stojí ozdobené májky, vyzvedával postupně všechny stárky. Po skončení průvodu, asi v 17:45, má následovat zatančení československé besedy, v 19:00 začátek hodové zábavy s Dambořankou, v jejímž úvodu zatančí děti moravskou besedu. V 21:00 jsou na  programu moravská i československá beseda a pak se bude tančit a zpívat až do páteční druhé hodiny ranní.

Kéž se letošní hody vydaří!

Na ty loňské chasa vzpomínala i při letošním pochovávání basy, jak prozradil na 9. straně březnový Kníničský zpravodaj. Zaznělo při něm mj., že „Hody sice platí nájem, hlavně, že je o ně zájem. Tanec, zpěv a litry vína, nikde žádná přestávka.  U nás trochu kocovina, odnesla to zastávka.“ Skutečně tomu tak bylo.  Zasklení zastávky vzalo loni za své. A co ještě v litánii při pochovní basy v březnu zaznělo? „Bože, zařiď, ať náš úřad nedělá orace. A přiklepne nám také ňáký dotace. Bože, dej, ať se do nového dňa probouzíme bez kocoviny a nemusíme se stydět za svoje voloviny. Prosíme Tě, vyslyš nás.“
                                                                                                

Připravil: Bohumil Hlaváček