České tradice v proměnách času

České tradice v proměnách času

Novou publikaci v rozhovoru s autorkou Zdeněk Vejvoda a témata jejich přátelského setkání určila struktura právě vydané knihy: Kroje v čase lidského života – Zvyky v čase kalendářního roku – Lidové umění v čase sdílené historie. Poslouchejte ve Folklorním okénku ve středu 28. června 2017 v 16.55.

Jen před několika týdny byla vydána pozoruhodná publikace z oboru lidové kultury, objemná kniha s názvem České tradice v proměnách času s podtitulem Kroje – zvyky – umění. Z úvodu autorky, etnografky Jiřiny Langhammerové citujeme:

Čas je měřítkem našeho bytí. Jeho míra je vázána na náš život v různých podobách, potřebách a situacích. Dny běží, roky plynou, vše je v pohybu, který neumíme zastavit, jen pro pořádek odpočítávat. Život odedávna počítáme na léta. Druhá je míra osobní paměti, která náš život protahuje a sahá na jedné straně k našim předkům, jejich vzpomínkám a zkušenostem, ale zároveň ho podvědomě spojuje s bezprostřední budoucností. Tento náš širší životní běh zabírá zhruba dvojnásobek nám reálně vyměřeného času.

Jiřina Langhammerová (*1939) je absolventkou Filozofické fakulty UK - obor národopis, působila jako vedoucí krojového oddělení v Ústředí lidové umělecké výroby a od roku 1968 vlastně až dodnes je spojena s národopisným oddělením pražského Národního muzea.

langhammerova_jirina