Zemřel prof. Bohumil Smejkal, primáš BROLNu

Zemřel prof. Bohumil Smejkal, primáš BROLNu
24. března 2009 Folklor a dechovka Autor: Helena Hájková

V neděli ráno náhle zemřel ve věku 74 let prof. Bohumil Smejkal, profesor, primárius Janáčkova kvarteta a dlouholetý primáš Brněnského rozhlasového orcherstru lidových nástrojů. Ve středu 25. března zařazujeme mimořádně do Folklorního okénka rozhovor s prof. Bohumilem Smejkalem, který natočila před několika lety redatorka Helena Hájková. Opakování pořadu naladíte také krátce po půlnoci z neděle na pondělí 30. března.

http://www.rozhlas.cz/broln/osobnosti:

prof. Bohumil Smejkal, bývalý koncertní mistr, dirigent a umělecký vedoucí BROLN

Narodil se roku 1935 v Brně, absolvoval zde konzervatoř i JAMU, obor housle (1958-1963). Již za studií začal - vedle působení v oblasti klasické hudby - působit jako houslista v BROLN (od roku 1956), posléze jako dirigent (od roku 1963) a v letech 1969 - 1973 jako umělecký vedoucí. Poté odešel na post primária Janáčkova kvarteta, kde setrval do roku 1993. S BROLN však ani po svém odchodu nepřestal občasně spolupracovat.

Vedle svých hudebnických aktivit (BROLN, koncertní mistr Moravské filharmonie v Olomouci, Janáčkovy opery v Brně, Komorního orchestru Bohuslava Martinů, člen mezinárodního PEARL Tria atd.) působil na své alma mater i jako pedagog. V roce 1993 se stal profesorem a v letech 1993-1999 zastával i funkci děkana hudební fakulty JAMU.

V BROLN se Bohumil Smejkal projevil nejen jako excelentní sólista a náročný dirigent, ale i jako autor mnoha úprav lidových písní a melodií. Natočil s tímto tělesem přes tisíc rozhlasových a televizních nahrávek a přispěl výrazně k tomu, že BROLN začal být respektován obecně v umělecké sféře jak po stránce hudební stylizace, tak interpretační úrovně.