Poutní písně a hudba

Dudácký koncert duchovní hudby

Pořad v souvislostech


Poutní písně a hudba
Budeme vysílat

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Vysílali jsme

Duchovní hudba
Duchovní hudba
Duchovní hudba
Audioarchiv

V neděli 11. listopadu vám od půl deváté ráno nabízíme k poslechu záznam koncertu z 23. Mezinárodního dudáckého festivalu, který se konal na konci srpna ve Strakonicích. V kostele sv. Markéty se společně sešli Pošumavská dudácká muzika společně a Dudácká muzika pod vedením Seppa Pichlera působící na konzervatoři v Grazu. Slovem provází P. Roman Dvořák.

Pošumavská dudácká muzika vznikla v roce 1989 ve Strakonicích. Členové muziky pocházejí z okolí Strakonic a ze šumavského Podlesí. Soubor vychází z tradice české dudácké hudby. Jeho repertoár tvoří nejen lidové písně a tance z Prácheňska, Šumavy a Pošumaví, ale též rekonstrukce starých zápisů dudáckých muzik z oblastí Chodska a Chebska. Součástí repertoáru jsou též německé lidové písně a tance z oblasti Šumavy a Chebska. V organizační činnosti kapela udržuje úzké kontakty s rakouskými a bavorskými skupinami i s německými krajanskými spolky se vztahem k Šumavě a Chebsku. Muziku vede Mgr. Tomáš Spurný.

Posumavska_dudacka_muzika

Sepp Pichler je učitel hudby a působí na koncerzvatoři v rakouském Grazu jako pedagog hry na dudy a niněru. Jeho umělecká činnost je velice rozsáhlá - je členem v různých hudebních uskupeních, koncertuje sólově na festivalech v Evropě i USA, na kontě má nespočet rozhlasových i televizních nahrávek. 

Sepp Pichler_music