Prodej lístků na Moravský podzim

Prodej lístků na Moravský podzim

Jubilejní ročník festivalu se koná sice až příští rok v říjnu, alejiž nyní lze kupovat vstupenky na jednotlivé koncerty.

Festival nabídne necelou dvacítku akcí a koncertů v rozličných prostorech – sálech, kostelech, kavárnách, kině nebo v divadle. Největší zájem je o závěrečný koncert, tedy symbolickou oslavu 75. narozenin šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese a maďarského dirigenta a skladatele Petera Eötvöse. Při společném vystoupení s Filharmonií Brno bude Eötvös dirigovat díla, která jej ovlivnila, a Davies skladby Eötvösovy. Kromě tohoto koncertu jsou v prodeji vstupenky také na večer s názvem Tanec slunce. David Greilsammer, který zaujal na minulém festivalu jako klavírista, se tentokrát představí v roli dirigenta se svým komorním orchestrem Geneva Camerata a s hudebně-tanečním projektem Dance of the Sun, sklízejícím ovace po celém světě. Nabízenou šestici doplňuje program s názvem Versailles, při kterém světově uznávaný klavírista Alexandre Tharaud představí program sestávající ze skladeb proslulých i méně známých autorů spjatých s Versailles. Ze světoznámých klavíristů do Brna zavítá Piotr Anderszewski s Basilejským komorním orchestrem. Vstupenky lez koupit také již na dva večery s názvem Weinberg 100, při kterých zazní všech šest Weinbergových sonát pro housle a klavír v podání Ladislava Fanzowitze a Milana Paľy.

Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v Besední ulici, v Domě pánů z Lipé a nebo on-line na webu filharmonie-brno.cz/moravsky-podzim/. 

zdroj: tisková zpráva Filharmonie Brno