Magnificat

Magnificat

Pořad v souvislostech


Oktáva - Dialog hudby a víry - Magnificat
Budeme vysílat

Oktáva - Dialog hudby a víry
Oktáva - Dialog hudby a víry
Oktáva - Zlatá lyra Šumperk
Vysílali jsme

Pražské jaro 2018 - Pavel Svoboda - 3. část
Petrof Piano Trio
Pražské jaro 2018 - Chuhei Iwasaki - 2. část Audioarchiv
3. května 2018 Oktáva Autor: Klára Beránková

Květnový díl cyklu Dialog hudby a víry představí Mariin chvalozpěv v různém hudebním zpracování.

Mariin jásavý chvalozpěv je dokonalou modlitbou, zcela zaměřenou na chválu Boží, na radost z víry a na velké věci, které Bůh koná. Je chvalozpěvem inspirovaným Duchem svatým. Proto přímo volá po zhudebnění. V rámci Oktávy si představíme Magnificat od čtyř barokních skladatelů. Prvním bude český skladatel Jan Dismas Zelenka.  Pak si uslyšíme tentýž text, jak jej zhudebnil italský skladatel Giovanni Battista Pergolesi, následovat bude dílo Antonia Vivaldiho a nebude chybět ani Johann Sebastian Bach, jehož Magnificat se řadí k jeho nejlepším dílům.

Oktáva začíná každý pátek v 16.55, reprízu vysíláme o následující úterně-středeční půlnoci.