Magnificat

Magnificat
3. května 2018 Oktáva Autor: Klára Beránková

Květnový díl cyklu Dialog hudby a víry představí Mariin chvalozpěv v různém hudebním zpracování.

Mariin jásavý chvalozpěv je dokonalou modlitbou, zcela zaměřenou na chválu Boží, na radost z víry a na velké věci, které Bůh koná. Je chvalozpěvem inspirovaným Duchem svatým. Proto přímo volá po zhudebnění. V rámci Oktávy si představíme Magnificat od čtyř barokních skladatelů. Prvním bude český skladatel Jan Dismas Zelenka.  Pak si uslyšíme tentýž text, jak jej zhudebnil italský skladatel Giovanni Battista Pergolesi, následovat bude dílo Antonia Vivaldiho a nebude chybět ani Johann Sebastian Bach, jehož Magnificat se řadí k jeho nejlepším dílům.

Oktáva začíná každý pátek v 16.55, reprízu vysíláme o následující úterně-středeční půlnoci.