Josef Antonín Štěpán a jeho koncerty pro cembalo

Josef Antonín Štěpán a jeho koncerty pro cembalo

Pořad v souvislostech


Josef Antonín Štěpán a jeho koncerty pro cembalo
Budeme vysílat

Svatovítský regenschori František Xaver Brixi
Svatovítský regenschori František Xaver Brixi
Vilém Veverka
Vysílali jsme


Svatovítský regenschori František Xaver Brixi

Svatovítský regenschori František Xaver Brixi

Pohledy do dějin hudby
Audioarchiv

Císařský dvůr ve Vídni 18. století – tam komponoval J. A. Štěpán své koncerty, které na podzim 2019 vydala na CD přední česká cembalistka Edita Keglerová. O Štěpánově hudbě i o její koncertní a pedagogické činnosti s ní hovořila redaktorka Radka Rozkovcová.

Edita KeglerováEdita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni (obor klavír a cembalo) a pražskou Akademii múzických umění, kde v roce 2007 úspěšně obhájila svou doktorskou disertaci. Studovala též na Královské Konzervatoři v Haagu a Královské hudební akademii v Londýně. Je laureátkou několika mezinárodních hudebních soutěží, vystupuje jako sólistka i členka komorních souborů v Evropě i v zámoří. Pedagogicky působí na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Znát ji jako lektorku mohou i stovky studentů Letní školy staré hudby v Prachaticích.

*Edita Keglerová natočila čtyři koncerty Josefa Antonína Štěpána pro cembalo na CD, které vyšlo na podzim 2019 a v rozhovoru s interpretkou si nejen představíme tohoto pozapomenutého rodáka z Kopidlna, žijícího v 18. století ve Vídni, ale v bezmála hodinovém pořadu budeme mluvit i o Editině koncertní a pedagogické činnosti.

Na aktuálním CD s Editou Keglerovou spolupracuje Hipocondria Ensemble v obsazení Jan Hádek a Magdalena Malá – housle, Michal Dušek – viola, Ondřej Michal – violoncello, Michal Novák – kontrabas, Jana Švadlenková a Hana Šuková – lesní rohy.