Francois Couperin

Francois Couperin

Pořad v souvislostech


Francois Couperin
Budeme vysílat

Velikonoční festival duchovní hudby 2019
Velikonoční festival duchovní hudby 2019
Pražské jaro 2019 - I.
Vysílali jsme


František Antonín hrabě Špork

František Antonín hrabě Špork

Mezinárodní hudební festival Znojmo 2019
Audioarchiv

Oktávu navštíví muzikoložka Lucie Lukášová, která přiblíží život a dílo skladatele, jehož 350. výročí úmrtí připadá na sobotu 10. listopadu.

Hudební skladatel Francois Couperin se narodil 10. listopadu roku 1668 v Paříži, kde o 65 let poději 11. září roku 1733 zemřel. V rámci Oktávy se dozvíme z jak početné muzikantské rodiny vyšel, o jeho bravurní hře na cembalo i o skladbách, které vytvořil. Zaměříme se na dvě, ze kterých si také poslechneme ukázky. Budou to Apotheosy a Tenebrae. Tuto Oktávu opakujeme o úterně středeční půlnoci.