Dovětek za Janáčkem

Dovětek za Janáčkem

Jakousi pomyslnou tečku za sérií pořadů, které jsme vysílali u přiležitosti 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka udělá páteční Oktáva.

„Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé…“ kdo by neznal tuto modlitbu. Sám Syn Boží nás učí, jak hovořit s Otcem. V české hudbě byla modlitba Otče náš zpracována vícekrát. Zvlášť pozoruhodná je skladba Leoše Janáčka pro mužský hlas, sbor, harfu a varhany, do které se zaposloucháme podrobněji v rámci jdnoho dílu z letos reprízovaného cyklu Dialog hudby a víry, který pro Radio Proglas připravil (dnes již emeritní) biskup Josef Hrdlička. Páteční pořad vysílaný od 16.55 reprizujeme o úterně-středeční půlnoci.