Dobrý pastýř

Pořad v souvislostech


Dialog hudby a víry
Budeme vysílat

Pražské jaro 2019 - I.
Pražské jaro 2019 - I.
Prague-Vienna
Vysílali jsme


Velikonoční festival duchovní hudby 2019

Velikonoční festival duchovní hudby 2019

František Antonín hrabě Špork
Audioarchiv

Pastýř je slovo hlubokého významu, které se často vyskytuje v Bibli, a to jak ve Starém zákoně, tak i v evangeliích. O tom, jak souzní s hudbou pojednává další díl cyklu Dialog hudby a víry.

Jako první zazní známá biblická píseň Antonína Dvořáka „Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku…“ Pak se časově přeneseme do období před Antonína Dvořáka. Slovenský skladatel Edmund Pascha, který tvořil v 18. století, zpracoval v jedné své koledové mši (v části Benedictus) motiv bečících oveček. Po této úsměvné skladbě se zaboříme hlouběji do motivu Beránka Božího – latinsky Agnus Dei, který byl nesčetněkrát zhudebněn mnoha skladateli. To proto, že jde o závěrečnou část každé mše. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi! Uslyšíme dvě ukázky. První bude Agnus Dei od renesančního skladatele Palestriny, druhá od současného hudebního tvůrce Zdeňka Pololáníka. Dobrý pastýř je středobodem také jedné z árií Johanna Sebastiana Bacha. I o ní bude řeč a nejen řeč. Uslyšíme ji ve dvojím zpracování: zpívanou a v úpravě pro dva klavíry.

Poutavé vyprávění ke krásné hudbě pro Radio Proglas připravil dnes již emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička.