Aleluja

Aleluja

Pořad v souvislostech


Oktáva - Dialog hudby a víry - Aleluja
Budeme vysílat

Oktáva - Pražské jaro 2018, 1. díl
Oktáva - Pražské jaro 2018, 1. díl
Oktáva - Pražské jaro 2018 - 2
Vysílali jsme

Bohemia Cantat 2018
I Dilettanti
Varhanice Hana Bartošová Audioarchiv

Týdeník Oktáva přinese další díl z cyklu Dialog hudby a víry, nazvaný Aleluja.

Pokud posloucháte Oktávu pravodelně, asi si vzpomenete, že jsme v době postní hovořili o tom, jak umí hudba vyjádřit smutek v srdci člověka - pláč lítosti. Nyní prožíváme dobu velikonoční. Postní kající volání Miserere, Kyrie eleison – je vystřídáno jásavým ALELUJA !! Tento hebrejský výraz znamená Chvalte Pána. Už toto slovo je velmi zpěvné a libozvučné. Můžeme bez nadsázky říci, že těžko budeme hledat ve všech jazycích jiné, ve kterém by byl soustředěn tak silný náboj doslova nezničitelné radosti. Všimneme si, jak slovo ALELUJA, slovo oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista zhudebnili skladatelé různých dob. Začneme gregoriánským chorálem, pokračovat budeme barokními mistry Bachem a Händelem a neopomeneme ani Mozarta a Černohorského.

Tuto Oktávu naladíte v pátek 6. dubna, v repríze pak o následující úterně-středeční půlnoci.