Zapření svatého Petra

Zapření svatého Petra

Pořad v souvislostech


Duchovní hudba Audioarchiv

Události večera Zeleného čtvrtku inspirovaly mnoho hudebních skladatelů. Řadí se mezi ně i Marc-Antoine Charpentier, žijící v letech 1643 až 1704.

Na počátku devadesátých let 17. století se stal oficiálním skladatelem a kapelníkem hlavního kostela pařížských jezuitů svatého Ludvíka. Mezi množstvím zde vytvořených kompozic se vyskytuje také skladba na biblický text pro sóla, sbor a basso continuo, nazvaná„Zapření svatého Petra“. Vysílat budeme nahrávku v podání souboru Les Arts Florissants, kterou diriguje William Christie. Po ní a Střípku poesie je připraven Nářek proroka Jeremiáše, který s hudbou Giovanniho Pierluigiho da Palestrina přednese Sbor Westminsterské katedrály. Řídí Martin Baker.