Sborová a písňová tvorba L. Janáčka

Sborová a písňová tvorba L. Janáčka

Pořad v souvislostech


Koncert vážné hudby: Vokální dílo Leoše Janáčka
Budeme vysílat

Koncert vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Vysílali jsme

Koncert duchovní hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Koncert duchovní/vážné hudby
Audioarchiv

O tom, že Leoš Janáček, jehož 90. výročí úmrtí si dnes připomínáme, velmi dobře rozuměl lidskému hlasu a uměl s ním pracovat jak jednotlivě tak ve sborové tvorbě nás přesvědčí nedělní Koncert vážné hudby.

V tomto týdnu nás naposledy janáčkolog doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.svým vyprávěním zavede do minulého století. V životní knize Leoše Janáčka se zastavíme u kapitJiří Zahrádka 1oly světské voální tvorby. Nejprve se zaměříme na sbory, z nichž zazní Kantor Halfar, Maryčka Magdonova a 70 000. Z písní kratince nahlédneme do Moravské lidové poesie v písních a pak se zastavíme u Zápisníku zmizelého. Sbory zazpívá Akademické pěvecké sdružení Moravan se sbormistry Josefem Veselkou a Janem Řezníčkem a pěvec Miroslav Švejda. Ukvalskou poesii v písních přednese Martina Janková a Tomáš Král za klavírního doprovodu Ivo Kahánka. Ze Zápisníku zmizelého budou vybírat pěvci Leo Marián Vodička, Jitka Zerhauová, klavírista Radoslav Kvapil a členky Pražského filharmonického sboru.