Po stopách sběratelů lidových písní – Leoš Janáček

Po stopách sběratelů lidových písní – Leoš Janáček

Pořad v souvislostech


Po stopách sběratelů lidových písní
Budeme vysílat

Prostá krása Kyjovska
Po stopách sběratelů lidových písní
Po stopách sběratelů lidových písní
Vysílali jsme


Prostá krása Kyjovska

Fujarôčka moja

Fujarôčka moja
Audioarchiv

Lidová píseň hrála v životě Leoše Janáčka významnou roli. Od náhodných setkání znamenající inspiraci pro jeho kompoziční práci, až po soustavný odborný zájem, který začal zhruba v polovině 80. let a neustal až do konce skladatelova života. Právě na osobnost Leoše Janáčka jako na sběratele se zaměří další díl seriálu Po stopách sběratelů lidových písní, který v rámci Folklorního okénka na vlnách Proglasu naladíte v středu 8. srpna 2018 za pět minut pět odpoledne.

Leoš Janáček vyrostl v prostředí lašského kraje na moravskoslezském pomezí. Velmi přilnul k lidové hudbě a lidovým zpěvům svého kraje, zejména pak k písním z rodného Hukvaldska. Sbíral a vydal řadu lidových zpěvů, umělecky upravil Valašské tance s pozdějším názvem Lašské tance. Postupem času rozšířil zájem o lidovou píseň i tanec na celý moravskoslezský kraj.

Leoš Janáček byl v roce 1905 pověřen vytvořením a vedením nově vzniklého Pracovního výboru pro českou národní lidovou píseň na Moravě a ve Slezsku, který měl v rámci akce pod názvem Das Volkslied in Österreich řídit sbírání a vydání lidových písní právě v těchto oblastech. Začal proto spolupracovat se sběrateli, organizoval zapisování a odborné zpracování shromážděných záznamů pro přípravu edice. Současně byli jmenováni sběratelé Martin Zeman pro oblast slováckou, Hynek Bím pro Horácko a Hanou, Cyril Metoděj Hrazdira pro oblast slezskou a dodatečně také Františka Kyselková. Společným úsilím se jim podařilo sesbírat úctyhodný počet více než 10 tisíc písní. Janáčkovou zásluhou i zásluhou jeho spolupracovníků byly také pořízeny jedny z nejstarších zvukových nahrávek moravských a slovenských lidových písní na Edisonově fonografu.