Jan Ladislav Dusík

Jan Ladislav Dusík

Pořad v souvislostech


Hudební siesta
Budeme vysílat

Hudební siesta
Hudební siesta
Hudební siesta
Vysílali jsme
Audioarchiv

Před 205 lety 20. března roku 1812 zemřel Jan Ladislav Dusík – nejslavnější klavírista, skladatel a pedagog přelomu 18. a 19. století.

Narodil se v Čáslavi 12. února roku 1760. Hudební základ získal od svého otce – čáslavského kantora. Pak studoval gymnázium v Jihlavě, Kutné Hoře a v Praze. Jako výborného klavíristu jej hraběte Männer pozval koncertovat do Belgie a Holandska. Pak Dusík podnikl několik úspěšných turné po Evropě a Rusku. Koncertní cesty ho roku 1786 zavedly také do Francie, kde se usadil. Stal se oblíbencem královny Marie Antoinetty. Po vypuknutí Francouzské revoluce roku 1789 odešel do Londýna. Zde se oženil a s tchánem založili hudební vydavatelství. To však zkrachovalo a Dusík před věřiteli utékl do Hamburku. Roku 1803 vstoupil do služeb pruského knížete Ludvíka Ferdinanda. Po jeho smrti přesídlil roku 1807 opět do Paříže. Pět let byl učitelem a organizátorem koncertů u knížete Talleyranda. Zemřel 20. března 1812 ve věku padesáti dvou let. Ačkoliv se narodil v době vrcholícího klasicismu, jeho hudební řeč je romantická. Později jej kritici označili jako předchůdce Chopina.

Skladby Jana Ladislava Dusíka můžete v den výročí na Radiu Proglas slyšet tyto:

v 1.00 hodinu – Klavírní kvintet f moll op. 41, Klavírní kvartet Es dur op. 56 a Triosonátu C dur pro flétnu, violoncello a klavír.

V 9.00 zazní Sonata č. 2 pro harfu op. 34

Od 12.05 Sonátu pro klavír s doprovodem houslí a violoncella, op. 2, č. 1 C dur a Koncert B dur pro dva klavíry a orchestr op. 63.