Igor Stravinskij

Igor Stravinskij

V sobotu 17. června 2017 si hudební veřejnost připomíná 135 let ode dne kdy se narodil Igor Stravinskij. Radio Proglas věnuje jeho skladbám celou polední Hudební siestu.

Igor Stravinskij se narodil 17. června roku 1882 v Oranienbaum nedaleko Petrohradu. Vystudoval na univerzitě práva. Skladatelsky vyšel ze školy Nikolaje Rimského Korsakova, jehož byl soukromým žákem. Roku 1909 opustil Rusko a žil střídavě v Itálii, Francii a ve Švýcarsku. Roku 1939 byl nucen kvůli perzekucím sovětského komunistického režimu emigrovat do Spojených států, kde o šest let později přijal i státní příslušnost. Po celý život propagoval ruské umění z něhož vyšel a čerpal inspiraci k vlastním komposicím. Ve své vlastní tvorbě několikrát za svůj život zásadně změnil svůj kompoziční styl.
My se v první části Hudební siesty zaměříme na Stravinského duchovní tvorbu. Zazní Žalmová symfonie. Pak se ohlédneme se za rokem 1911, kdy vznikl balet Petruška. Poslechneme si 4 části z jeho původní verze: „Trh“, „Pokoj Petrušky“, „Mouřenín a balerína“ a „Trh navečer“.Poslední skladbu jsem vybrali z roku 1919, kdy Stravinskij dokončil práci na hudbě k baletu Pták Ohnivák. Orchestrální suitou z tohoto baletu s částmi: Úvod, Tanec Ptáka Ohniváka, Tanec careven, Kaščejův pekelný tanec, Ukolébavka a Finále polední Hudební siestu na Radiu proglas uzavřeme. Hudbu, jako vždy, doprovodí krátký komentář o životních osudech skladatele. A protože se jedná o sobotní Hudební siestu, nebude chybět ani Střípek poesie.