Velikonoční neděle na Soláni

Velikonoční neděle na Soláni

Pokud si chcete zpestřit Velikonoční neděli, vydejte se 21. dubna na Soláň. Ve Zvonici bude v tento sváteční den opět probíhat tradiční Velikonoční odpoledne.

Vyzkoušíte si zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek či zdobení perníčků. Pro děti bude připravena řemeslná dílnička i dobový kolotoč. Sváteční atmosféru podpoří také Cimbálová muzika Soláň, která celé odpoledne doprovodí svým vystoupením. Program trvá od 13 hod 16 hodin.

Velikonoce_Soláň_2019