Poodří Františka Lýska 2022

Poodří Františka Lýska 2022

V pátek 29. dubna začíná v Proskovicích po dvouleté odmlce 18. ročník festivalu Poodří Františka Lýska. Festival bude pokračovat 21. května v Jistebníku a po dva červnové víkendy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

„Festival Poodří Františka Lýska se hlásí k osobnosti sbormistra Františka Lýska, který navždy změnil tvářnost dětského sborového zpěvu tím, že vyvedl děti na koncertní pódia doma i v zahraničí, získal pro ně skladby významných skladatelů a zahájil tak cestu za uměleckými parametry dětského sborového zpěvu. Rozhlasovými relacemi s nácvikem sborových skladeb inspiroval v minulém století učitele k zakládání školních pěveckých sborů. V aktivním zpěvu a ve školních sborech spatřoval základ rozvoje hudebnosti národa, jeho národní identity a estetické kultivace. Byl v neustálém kontaktu s dětmi a mládeží, jeho odborné studie vysoce oceňují hudební činnosti pro rozvoj časově prostorového chápání, muzikality a všeobecné inteligence. Lýskovu pracovitost dokládá rámcová statistika, v níž se uvádí přes 1400 veřejných rozhlasových a televizních relací, 4 samostatné filmy ,18 gramofonových desek se skladbami 40 autorů, 50 vlastních úprav lidových písní. Lýskovy sbory provedly přes 1200 skladeb různých stylových období, z toho 400 rukopisů. Tohoto zaměření je i 100 příspěvků ve sbornících a 20 knižně vydaných titulů. Všechny uvedené prezentace nejsou schopny zachytit lidský profil profesora Lýska, např. permanentní úsilí o uměleckou interpretaci sborové literarury, obhajobu vlastních ověřených metod práce s dětskými zpěváky a také vytrvalý boj o předmět hudební výchova v základním školství i ve vysokoškolském studiu.“        

(Citováno z odborného pojednání Prof. PhDr. Aleny Burešové, CSc.)

FPFL2022_program

NyníTřikrát z Proglasu
Píseň: Vandrovali hudci (2020); Interpret: Ženský sboreček Nivnička; Album: Ženský sboreček Nivnička: Můj milý
08:00Zprávy ČRo Dvojka
08:05Ranní magazín
09:00Dopoledne s Proglasem
10:00Zprávy Proglasu, počasí
10:05Písně
10:15Klika (TWR)

Nové album skupiny Adorare

IMG_4930_AdorareSeznamte se s novým albem valašské křesťanské kapely Adorare

Regiony

Regiony

Brazilský hudebník Cláudio Jorge

jorge-claudio_samba-jazzBrazilský hudebík Cládio Jorge spojuje sambu a jazz.

Rozhovor s duem Ensoi

ensoi_water-ringsPoslechněte si rozhovor s elektropopovým duem Ensoi.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web