MFF Klatovy 2019

MFF Klatovy 2019

MFF v Klatovech založila Irena Valentová za pomoci tanečníků Folklorního souboru Šumava v roce 1993. Inspirací jim byly jak domácí, tak i zahraniční akce, kterých se do té doby zúčastnili. Hned v prvním roce do Klatov přijely soubory z Itálie, Německa, Polska a Čech. V letošním roce se již 26. ročník festivalu koná od 11. do 14. července. 

Mezinárodní folklorní festival v Klatovech se každoročně koná v době klatovské pouti druhý červencový víkend, kdy místní náměstí roztančí tradiční folklorní tance. Během festivalu mohou diváci vidět Okolo 20 folklorních pořadů. Na celou akci je vstupné zdarma. S festivalem je spojen řemeslný a pouťový trh a široká nabídka občerstvení. Cílem festivalu je setkání folklorních souborů na nesoutěžní úrovni a prohlubování spolupráce mezi nimi.

Čtvrtek 11.  července 2019

16:00 – 16:30 Roztančené sušické náměstí, pořad ve spolupráci se Sušickým kulturním centrem, p.o. (folklorní soubor Azuani z Mexika)

19:15 – 19:30 zahájení MFF, náměstí Míru, Klatovy, představení letošního programu

19:30 – 21:00 Krajinou času, VUS Ondráš, náměstí Míru, Klatovy, speciální host čtvrtečního večera

Pátek 12. července 2019

10:30 – 11:00 vystoupení v Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech (folklorní soubor Azuani z Mexika)

16:30 – 17:00 Kolonáda v mexickém rytmu (folklorní soubor Azuani z Mexika)

18:00 – 20:00 Vítejte u nás, slavnostní zahájení festivalu na náměstí

vystoupí FS Šumava, DFS Šumavánek, TFS Indonésie, DFS Prvosienka Banská Bystrica, DNS Dúbravěnka Dubňany, Bratříčci a Azuani z Mexika, moderují Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek

20:30 – 22:00 Plzeňský lidový soubor Mladina, speciální host pátečního večera

Sobota 13. července 2019

9:30 – 10:30 slavnostní přijetí zástupců zúčastněných souborů starostou města na radnici

11:00 – 11:30 vystoupení v areálu Auto Nejdl Klatovy (DFS Šumavánek z Klatov)

11:00 – 11:40 Když muzika pěkně hraje, program lidových muzik na náměstí  (NS Kohoutek, hudecká muzika Dúbravěnka Dubňany), moderují Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek

13:00 – 13:30 vystoupení v areálu Auto Nejdl Klatovy (NS Kohoutek)

13:00 – 14:15 Kdo si hraje, nezlobí, (DFS Prvosienka Banská Bystrica, DNS Dúbravěnka Dubňany a DFS Šumavánek z Klatov), pořad moderuje Zuzana Chroustová

15:00 – 15:45 Folklor bez hranic, pořad na hlavním pódiu na náměstí (folklorní soubor Azuani z Mexika a NS Kohoutek), Moderují Tereza a Klára Taichmanovy spolu s Kateřinou Červenou

16:00 – 17:00 Oj Kyjeve, Kyjeve - představení Maryany Kozak (Vrchlického sady)

17:00 – 17:40 Dostaveníčko pod Černou věží, pořad na hlavním pódiu na náměstí (Ženský sbor Dolní Dunajovice a mužský sbor Bratříčci), moderují Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek

18:00 – 19:30 Pime vínečko, dobré je (Vrchlického sady), písničky na přání spojené s ochutnávkou moravských vín pod taktovkou Bratříčků, pořad moderuje Karel Peters

20:00 – 23:00 Festivalový galaprogram „Klatovy 2019“, vyvrcholení MFF Klatovy 2019, po slavnostním zahájení vystoupí všechny zúčastněné soubory, pořad moderují Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek

Neděle 14. července 2019

10:30 – 11:30 slavnostní průvod městem
začátek u Sokolovny, průvod bude pokračovat Plzeňskou a Pražskou ulicí a s krátkými zastávkami skončí na klatovském náměstí

12:00 – 13:15 Roztančené klatovské náměstí (DFS Prvosienka Banská Bystrica, DNS Dúbravěnka Dubňany, Bratříči), pořad moderují Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek

13:45 – 14:20 Naši hosté se loučí, poslední setkání s lidovými písněmi a tanci na letošním festivalu (folklorní soubor Azuani z Mexika, NS Kohoutek), pořad moderují Jaroslav Pleticha a Jan Šimůnek

MFF_Klatovy_2019_ikona