Kostelní písně ze Znorov

Muzika Danaj natočila kostelní písně ze Znorov

Sběratel Hynek Bím zachytil při svých opakovaných sběrech v obci Vnorovy soubor starých kostelních písní. Právě ty jsou náplní nového hudebního nosiče cimbálové muziky Danaj ze Strážnice. Slavnostní uvedení CD se koná v neděli 20. března ve Vnorovech.

Skladatel Leoš Janáček si za svoje spolupracovníky ve výzkumu lidové písně zvolil mimo jiné také Hynka Bíma, který měl mapovat západní Moravu. Právě Bím zachytil při svých opakovaných sběrech v obci Vnorovy soubor starých kostelních písní, kterým - ačkoli tvoří jen nepatrnou část z celkového počtu jím zaznamenaných písní - věnoval značnou pozornost (o tom svědčí i šestnáct dopisů vzájemné korespondence s L. Janáčkem, ve kterých se tímto tématem zabývá). Ostatně - byly to právě Vnorovy, kde našel Janáček po předčasné smrti otce roku 1866 útočiště u svého strýce Jana Janáčka, v letech 1870 až 1878 zde působícího faráře. V dobách, kdy sám Leoš Janáček hrál na vnorovském kůru na varhany, se s místními duchovními písněmi tady pravděpodobně seznámil osobně.

Zaměření všech osmnácti písní má přímou vazbou na církevní rok. Část z nich nalezneme v kancionálu Jana Josefa Božana Slavíček rájský z roku 1719, základním srovnávacím materiálu, který byl ještě v dobách sběru v r. 1911 ve vnorovské farnosti využíván při bohoslužbách. Bím zaznamenal (a částečně též natočil na fonograf) písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, k oslavě svatých a písně vážící se svým obsahem k událostem v životě křesťana.

"Ve své třiatřicetileté historii vstoupila strážnická cimbálová muzika Danaj do světa duchovní hudby podruhé. V předchozím “Desateru” se ovšem liturgický hudební materiál objevil jen zlomkovitě. Tentokrát jsme vstupovali do velkého neznáma, jak pochopit, uchopit a interpretovat písně sice pevně zakořeněné ve zpěvném a zbožném prostředí slováckých Vnorov, přesto od tradičního folklorního materiálu zcela odlišné. S opětovnou obdivuhodnou a příkladnou ochotou, připraveností a zodpovědností muzikantů k předloženému tématu i pravidelným zkouškám se původní zadání (nastudovat a koncertně interpretovat daný materiál) - díky pandemickému období - vykrystalizoval v logický posun, totiž zachytit doposud poměrně neznámou částí hudební folkloristiky trvaleji v podobě hudebního nosiče", uvedla umělecká vedoucí CM Danaj Magdalena Múčková.

Za doprovodu varhanního, komorního, plného nástrojového i a capp. se v neděli 20. března v kostele sv. Alžběty Durynské ve Vnorovech představí Mužský a ženský sbor Spinek ze Vnorov, kontinuální pokračovatelé zpěvu lidových duchovních písní, jimž strážnická muzika Danaj a sólisté vdechují nezvyklou instrumentační i stylizační podobu. Excelentní varhaník Martin Jakubíček dokáže posluchače věrným harmonickým i rejstříkovým doprovodem vrátit do časů Janáčka, stejně tak ale umí s invencí sobě vlastní melodickou předlohu přetavit do zcela současného hudebního jazyka.

"Snad se také díky “Kostelním písním ze Znorov” podaří připomenout jednu zapomenutou součást našeho kulturního dědictví", dodala Magdalena Múčková.

Kostelní písně__Danaj_2022

Pískomil se vrací!

piskomil_hotovoo_obalCDSkupina Pískomil se vrací! má nové album.

Regiony

Regiony

Rozhovor se skupinou Coffee to Help

coffee-to-help_cukr_obalCDPoslechněte si rozhovor se skupinou Coffee to Help z Rakovníka.

Hudební výlet na Balkán

stankovic-bokan-okarina_obalCDPoslechněte si přehled hudebních novinek ze Srbska, Řecka, Bulharska, Bosny a Chorvatska.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web