Půlstoletí festivalu v Ratíškovicích

Půlstoletí festivalu v Ratíškovicích

Pořad v souvislostech


Půlstoletí festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích
Budeme vysílat

Medailon skladatele Josefa Thumse
Pozvání na festivaly dechových hudeb 2019
Pozvání na festivaly dechových hudeb 2019
Vysílali jsme


Medailon skladatele Josefa Thumse

Ptačí prozpěvování

Ptačí prozpěvování
Audioarchiv

V neděli 8. července 2018 se v Ratíškovicích koná jubilejní 50. ročník festivalu dechových hudeb. 

Ratíškovice patří mezi nejstarší obce hodonínského okresu. O nejvzdálenější minulosti svědčí mnohé archeologické nálezy z jejího katastru. Byla nalezena mamutí stolička a mamutí kost z období mladšího paleolitu, kamenný přeslen z mladší doby kamenné, hliněná nádoba s nářadím z doby bronzové, hliněné nádoby mohylové kultury, užitková nádoba z doby železné, mnohé keramické nálezy pocházely z mladší doby hradištní a z dob slovanského osídlení. První písemná zpráva o obci je uvedena ve velmi významném dokumentu – v listině Jindřicha Zdíka, syna prvního českého kronikáře Kosmy.

Obec Ratíškovice v minulosti žila a dodnes žije bohatým veřejným životem, kromě četných spolků zde působí i množství folklorních skupin (Robky ze Séčky, Slovácký mužský pěvecký sbor, cimbálová muzika Náklo, soubor Ratíškovská Dolina, Ženský pěvecký soubor Ženušky a Dětský folklorní soubor). Známými jsou také dechové hudby Dolanka a mládežnická Veselá muzika. Ratíškovice jsou vynikajícím příkladem intenzivně sdílených a prožívaných projevů tradiční kultury.  Jsou dokladem její životaschopnosti. 

V Ratíškovicích se v neděli 8. července 2018 koná Mezinárodní festival dechových hudeb. Dechovková hodinka pořadu Hrajte, kapely! vám ve čtvrtek 14. června nabídla krátké medajlony vystupující kapel letošního jubilejního 50. ročník festivalu.

Ratíškovice_2018