Z kraje pod Hostýnem

Z kraje pod Hostýnem

Ve Folklorním okénku přinášíme záznam pořadu z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2016, jehož autorky Markéta Hnilicová a Kateřina Kovaříková, získaly Cenu ředitele Národního ústavu lidové kultury za mimořádný dramaturgický přínos. Přeneseme se tak v písních i vyprávění do kraje pod Svatým Hostýnem. Poslouchejte ve středu 10. dubna 2019 od 16.55.

Regionální pořad v rámci MFF Strážnice 2016 byl věnován moravskému Záhoří, regionu rozléhajícímu se mezi hornatým Valašskem a úrodnou Hanou, ve kterém se po dlouhou dobu mísily kulturní prvky těchto dvou oblastí. Nemalé oblasti ležící na střední Moravě chybělo přirozené centrum a dodnes sem řadíme desítky obcí rozmístěných mezi městy Bystřice pod Hostýnem, Lipník nad Bečvou, Hranice, Kelč a Přerov. Prostřednictvím písní a tanců se vydáme do kraje pod Hostýnem, blízkého i vzdálenějšího, který nám představí soubory zpracovávající a obnovující záhorský folklor ze zápisů sběratelů 19. i 20. století.

Předností pořadu bylo představení záhorských písní a tanců ze strany jak valašské, tak hanácké. Vše se prolíná, jako to bylo na samotném Záhoří po dlouhá desetiletí samozřejmé. Jednotlivé obrazy přiblíží život místních lidí, který se odehrával v rytmu zemědělského roku s dávkou pokory a křesťanské víry, na dohled samotné poutní hory Hostýn. V pořadu byly připomenuty v současné době živé části zvykoslovného roku doplněné mluveným slovem vloženým do úst P. Františka Přikryla, zakladatele vlastivědného časopisu Záhorská kronika.