Rozhlasové i hudební inspirace Zdeňka Vejvody

Rozhlasové i hudební inspirace Zdeňka Vejvody
30. listopadu 2021 Folklorní okénko Autor: Kateřina Kovaříková

Etnograf a muzikant tělem i duší  Zdeněk Vejvoda napsal své první Folklorní okénko v červnu 2010. Je to až k neuvěření, ale ve středu 1. prosince bude vysílat svůj stý pořad na vlnách Proglasu. Kde bere inspiraci pro přípravu pořadů? Zdeněk Vejvoda se od 16. hodiny a 55. minuty představí jako upravovatel, zpěvák, pedagog i ředitel folklorního festivalu.

Zdeněk Vejvoda pochází z Rokycan, absolvoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (obor učitelství pro střední školy český jazyk literatura – hudební výchova) a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor historické vědy – etnologie).

Od roku 2001 pracuje jako vědecký pracovník  Etnologického ústavu AV ČR. Vyučuje na hudebně-dramatickém oddělení Pražské konzervatoře a externě spolupracuje s Českým rozhlasem v Plzni a s Radiem Proglas, a to od roku 2010. A nejen to :-)

Folklorní okénka se Zdeňkem Vejvodou si můžete kdykoliv poslechnout v našem audioarchivu.