Primášské cifry Jaroslava Staňka

Primášské cifry Jaroslava Staňka

Malíř, grafik, scénograf, hudebník, choreograf a organizátor - tak by bylo možné charakterizovat uměleckou osobnost Jaroslava Václava Staňka, primáše cimbálové muziky Hradišťan. Zejména jeho primášské umění přiblíží středeční vydání Folklorního okénka na vlnách Proglasu. Poslouchejte 8. března 2017 za pět minut pět odpoledne.

Jaroslav Václav Staněk se narodil 20. května 1922 v Uherském Hradišti. Navštěvoval v Hodoníně učební obor hudební nástrojař, který musel ze zdravotních důvodů přerušit a v roce 1938 nastoupil do Školy uměleckých řemesel v Brně, kde studoval kresbu a malbu. Po uzavření školy v roce 1942 pracoval u firmy Kunz, která se zabývala výrobou malířských potřeb, návrhy interiérů a dekorativní malbou. Po osvobození v roce 1945 nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti jako jevištní výtvarník. Ve 14 letech začal Jaroslav Staněk hrát ve Slováckém krúžku v Uherském Hradišti. V roce 1937, kdy byla v Hradišti uspořádána velkolepá výstava Slovácko a denně hrály ve Smetanových sadech ve Slovácké búdě vynikající muziky, učaroval mu Samko Dudík se svojí kapelou. Pod jeho vlivem se začalo i ve Slováckém krúžku skutečně hrát naplno. Roky okupace přibrzdily muzikantský rozlet většiny nadějných hudebníků. Hrávalo se tajně, obvykle na vesnicích. Staněk v té době vážně onemocněl a nemoc jej vyřadila na tři roky z další muzikantské činnosti. Ke konci války se jeho zdravotní stav natolik zlepšil, že jej propustili domů. V té době vzniká seskupení muzikantů a tanečníků, které si říká Hradišťan. Práci v něm zasvětil Jaroslav Staněk celý svůj život a v roce 1954 dochází k definitivnímu spojení Staňkova života se souborem Hradišťan. V roce 1955 zakládá Hradišťánek, který má být do budoucna základnou nových členů Hradišťanu.