Folklorní okénko: Písně ptačí V - Zazpíval slavíček

Folklorní okénko: Písně ptačí V - Zazpíval slavíček

Pořad v souvislostech


Písně ptačí
Budeme vysílat

Písně ptačí
Pozvánka na MFF Strážnice 2023
Pozvánka na MFF Strážnice 2023
Vysílali jsme


Písně ptačí

Písně ptačí

Písně ptačí
Audioarchiv

Písně ptačí je název našeho seriálu mapujícího písně věnované opěvovaným ptačím druhům. V pořadí pátý díl - Zazpíval slavíček - věnujeme slavíkům a slavíčkům, dalším našim tažným ptákům, kteří se právě na přelomu dubna a května vracejí ze svého zimoviště v tropickém pásmu ve střední Africe a chystají se (jako každé jaro) zahnízdit v našich končinách. Slavík jako výjimečný zpěvák i jako mužský symbol je zachycen v celé řadě lidových písní. K poslechu Folklorního okénka ve středu 3. května od 16 hodin vás zve Helena Bretfeldová.

Slavík je pták zasvěcený romantické (šťastné i nešťastné) lásce; jeho úžasné pěvecké schopnosti jsou příslovečné: chceme-li někoho pochválit za výjimečný zpěv, pak ho přirovnáváme právě ke slavíkovi. Není náhodou, že jeho jméno nese řada hudebních cen: Zlatý slavík, Český slavík, dětská soutěž Zazpívaj, slavíčku … Pokud jde o lidovou píseň, přezdívka Slavíček z Podluží se ujala pro zpěvačku Boženu Šebetovskou rodem z Lanžhota, jejíž hlas pochopitelně rovněž zazní v ukázkách „písní slavičích“.

Pro slavičí zvukový projev pouhé označení „zpěv“ většinou nepostačí: slavík trylkuje jako flétna, tluče, hvízdá i klokotá. A co je nejzajímavější – zpívá nejen za denního světla, ale také v noci – je tedy pokládán za svědka i prostředníka tajné lásky.

Výběr ukázek bude dnes pestrý místopisně i námětově: Jako první nám zazpívala Jana Petrů a Hudci z Kyjova; se stejným incipitem v různých nápěvech – Slavíček zpívá – se postupně představí Jan Horňák a Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka, Anička Surá a soubor Ženičky, bratři Jan a Martin Gajdovi a CM Danaj, Věra Domincová s Hradišťanem a Mužský sbor z Kyjova s Cimbálovou muzikou Jury Petrů. 

Různé ptačí druhy jsou v lidové písni nositeli různorodých symbolických vlastností – pro slavíka je typický krásný melodický hlas, vytrvalý noční zpěv, nenápadný zjev a život ve skrytu. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) je nenápadně rezavohnědě zbarvený, velikosti štíhlejšího vrabce. Vyskytuje se v řídkých listnatých lesích nížin a v porostech křovin podél řek a potoků; je intenzivněji slyšet než vidět. Je rozšířen po celé Evropě od Británie a Francie po Kazachstán. Slavík je tažný; jeho přílet vrcholí na přelomu dubna a května, odlet probíhá v srpnu. Hnízdo bývá postaveno obvykle na zemi v hustém křoví. Vajíčka zahřívá pouze samička, sameček se podílí až na péči o mláďata. Potrava téměř výhradně živočišná, pouze na podzim se živí bobulemi. Jak už bylo řečeno, je nejvyhlášenějším pěvcem mezi ptáky – můžeme ho slyšet od půlky dubna až do července, kdy mladí ptáci opouštějí hnízdiště (odlétá v srpnu),a to v níže položených místech v krajině, především v teplejších křovinatých lesích poblíž vodních toků, kde se ukrývá.

Námětem dalších hudebních ukázek je „slavík–zvěstovatel lásky“, a to naplněné i nešťastné; v incipitu dvou verzí horňácké táhlice Vyletěl slavíček  uslyšíme Petru Hrubošovou s BROLNem a Martina Hrbáče s jeho cimbálovou muzikou.

Slavík býval dříve hojně loven ptáčníky (nejčastěji na lep či do sítí – tzv. čižba) a chován v klecích; postupně tak ptáků ve volné krajině ubývalo, a to jak kvůli lovu, tak kvůli menšímu počtu ptáků vracejících se ze zimovišť. Ovšem v druhé polovině 20.století se slavík u nás opět začal šířit a osidlovat i oblasti, kde dříve nebyl zaznamenán (Tachovsko, Zábřežsko, Jindřichohradecko, Českobudějovicko).Na počátku 21.století byla populace slavíka u nás odhadnuta na 8-16 tisíc hnízdících párů. Pokud bychom spojovali romantiku zpěvu slavíka s teplou nocí a svitem měsíce, stojí za to zavítat například do parku kolem rybníků v Lednici na Moravě – není výjimkou uslyšet tam zpívat několik slavíků současně.

Jsou tu další ukázky. Vysoko létá slavíček nám zazpívá Josef Mareček za doprovodu Velehradské cimbálové muziky - což je poměrně nepravděpodobné, výškovým letcem-zpěvákem je spíše skřivan polní, kterého můžeme snadno objevit proti vysoké obloze; spíše platí Vysoko zpívá slavíček,  jak zpívá Jožka Bruštík s BROLNem; nicméně oba incipity uslyšíme v následujících ukázkách, stejně jako touhu létat a překonávat odloučení od vzdálené milé či milého: Kdybych já byl ptákem, tým malým slavíkem … zpívá Mužský sbor souboru Rusava.

Kult zpěvu slavíka je velmi starý. Smil Flaška z Pardubic ve svém spisku Nová rada z roku 1394 doporučoval králi, aby choval zpěvné ptáčky, zejména slavíky, a na jaře se těšil z jejich zpěvu. V Soupisu služeb manských k hradu Křivoklátu ze 16. století se uvádí, že povinností poddaného Jana Rudlíka bylo "honiti slavíky pod okna k zpívání, když její milost královna česká byla obdařena synáčkem a na hrádku se zdržovala.“

V dalších ukázkách si poslechneme hlas již zmíněného „Slavíčka z Podluží“, paní Boženky Šebetovské; bude to v písni Zazpívaj slavíčku v strážnickém hájíčku a posléze v táhlici Jakos ty, Janošku. Mužskou verzi druhého textu nám pak představí Jaroš Hrbáč a CM Petra Mičky.

Jméno slavíka se objevuje i v celé řadě uměleckých děl: nese je například básnická sbírka Jaroslava Seiferta v duchu poetismu nazvaná Slavík zpívá špatně – a básnických sbírek nebo například villonských balad nebo shakespearovských sonetů inspirovaných slavíkem bychom našli celou řadu. Několik divadelních či filmových adaptací inspirovaly pohádky Oscara Wildea Slavík a růže nebo Hanse Christiana Andersena Císařův slavík (pozoruhodnou animovanou adaptaci Andersenovy pohádky do novodobých reálií zpracoval v animovaném filmu Císařův slavík Jiří Trnka). Slavičí zpěv-nezpěv ve strážnickém zámeckém parku v době konání folklorního festivalu ve Strážnici ve svém fejetonu ironicky popsal Jan Skácel. Podobných příkladů by asi bylo mnoho – ale my se vrátíme k písničkám.  Zazpívaj, slavíčku – popřípadě Zpívaj si, slavíčku či Pověz ty mně, slavíčku jej v písni postupně požádají Jitka a Marie Stejskalovy s CM Jaroslava Čecha, Ženský sbor z Velké nad Veličkou, Jana Karásková s HCM Petra Galečky a Lubomíra Tomanová s CM Jožky Severina.

Zbývá nám poslední dvojice ukázek z dnešní sady písní ptačích o slavících a slavíčcích: patří do regionu Valašska a obě byly nahrány v ostravském studiu Českého rozhlasu. Zazpívají nám Světla Juříčková-Volfová s Malou muzikou Ondraš – V černym lese slavik zpiva  a Eva Porubová a Dívčí sbor Polajka s Technikem – Dobře bylo slavíčkovi. Popřejeme vám krásný den - pokud možno v dosahu zpěvu ptáků.

 

Rozhovor s Muzikantem Králíčkem

muzikant-kralicek_predseda_obalCDPetr Marek alias Muzikant Králíček vydal po dlouhé době nové album.

Regiony

Regiony

Hudba z ostrovů

mwezi-waq_le-bluesV tomto vydání pořadu Slyšte, lidé! vás zveme na různé ostrovy naší planety.

Ondřej Štveráček s albem Space Project Live

stveracek_space-project-livePoslechněte si rozhovor s jazzovým saxofonistou Ondřejem Šveráčkem o jeho novém albu.

Pískomil se vrací!

piskomil_hotovoo_obalCDSkupina Pískomil se vrací! má nové album.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web