Zemřel kapelník Zdounečanky

Zemřel kapelník Zdounečanky

V sobotu 8. srpna náhle zemřel kapelník dechové hudby Zdounečanka Miroslav Nauč. Bylo mu 40 let. Byl ze Zdounek u Kroměříže, kde pracoval i jako ředitel tamní Základní umělecké školy.

V roce 1996 dokončil bývalý absolvent ZUŠ ve Zdounkách  studium na konzervatoři v oboru hra na tubu a vrátil se jako učitel dechových nástrojů do Zdounek. v roce 2007 se stal jejím ředitelem. Věnoval se také kapelnické a skladatelské činnosti. Mnohé z jeho skladeb můžete slyšet v rozhlase nebo na CD nejenom místní Zdounečanky.

Vznik  dechové  hudby  Zdounečanka se  váže  k  roku  1976,  ale  poprvé  s  novým  názvem  vystoupila o  dva  roky  později. V  roce  1984  reprezentovala  kraj  v  národním  kole  Zlaté  křídlovky, kde  získala    l.  místo.  Popularita  kapely  stoupala, absolvovala  přehlídky dechových  hudeb,  vydala  několik  CD  a  koncertovala  i  v  zahraničí.  Svojí kvalitou neustále posluchače utvrzuje v tom, že patří k předním moravským dechovým souborům.