Zemřel Josef Laža

Zemřel Josef Laža
14. listopadu 2020 Folklor a dechovka Autor: Kateřina Kovaříková

Do redakce Proglasu přišla smutná zpráva. Ve věku 81 let zemřel valašský zpěvák Josef Laža. Čest jeho památce!

Již ve dvanácti letech byl Josef Laža kontrášem cimbálové muziky Domu osvěty ve Vsetíně (s primášem Antonínem Sousedíkem), kde se uplatňoval i jako tanečník a sólový zpěvák. Zde se naučil první lidové písně. Během středoškolských studií působil ve vsetínském souboru Kyčera, kde se seznámil s výraznými osobnostmi místního folklorního hnutí – primášem Rudolfem Dudou, klarinetisou Jaroslavem Tilscherem a vypravěčem Aloisem Cepkem, od kterého se naučil valašské nářečí vsetínského regionu.

Ve stejné době začal zpíval s Jarmilou Šulákovou, se kterou po dlouhá léta tvořil nezaměnitelné pěvecké duo. Po rozpadu Kyčery (1964) navázal intenzivní uměleckou spolupráci s Janem Rokytou a cimbálovou muzikou Technik. S ní natočil v ostravském rozhlase více než 200 snímků, z nichž řada vyšla na zvukových nosičích.

Jako zpěvák – sólista vystupoval s BROLNem, s cimbálovými muzikami souborů Kašava, Vsacan a Jasénka, s dechovou Beskydskou muzikou, byl častým hostem v programech folklorních festivalů. V roce 2005 se stal čestným občanem Vsetína.

Svým nevšedním tenorbarytonovým hlasovým fondem, muzikalitou a pěveckou přesvědčivostí se stal jedním z nejvýraznějších představitelů mužského vokálního projevu nejen Vsetínska, ale i širšího Valašska.

Připomeňte si Lažův hlas v archivním Folklorním okénku.