Plzeňsko v lidové písni II.

Plzeňsko v lidové písni II.

V roce 2015 byl zásluhou Etnologického ústavu AV ČR vydán druhý díl úspěšné publikace regionálního folkloru s názvem Plzeňsko v lidové písni s podtitulem Historická antologie hudebního folkloru 19. a 20. století. Folklorní okénko je ve středu 11. května 2016 věnováno ohlédnutí za tímto výjimečným edičním počinem z oboru české hudební folkloristiky. Na slyšenou se za pět minut pět těší Zdeněk Vejvoda.

Autor projektu Zdeněk Vejvoda k realizaci nové výpravné monografie přizval hudební folkloristy Martu Ulrychovou z plzeňské Západočeské univerzity a Jiřího Traxlera, kolegu z oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR.

Druhý svazek monografie Plzeňsko v lidové písni s podtitulem Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století, který v roce 2015 vydal pražský EÚ, svojí koncepcí navazuje na první díl z roku 2011. Bohaté historické prameny byly podkladem ke vzniku reprezentativního souboru studií z oblasti lidové kultury. Ty spolu s texty publikovanými v prvním svazku osvětlují dobu a prostředí vzniku, způsoby provozování a záznamy různých forem hudebního folkloru, které přináší připojená notová edice.

Na 2 x 650 stranách najdou zájemci o tradiční lidovou kulturu plzeňského regionu na více než 600 českých a 50 německých písní zapsaných od počátku 19. do druhé poloviny 20. století. Po oddílech milostných, tanečních, žertovných a pijáckých písní, které prezentoval 1. díl, došlo na písně vojenské, o řemeslech, obřadní, balady, legendy a již zmíněné písně německého etnika, které do roku 1945 tvořilo nezanedbatelný podíl obyvatel tzv. širšího Plzeňska.