Folklorní okénko: Andělové – Boží to poslové

Folklorní okénko: Andělové – Boží to poslové

V předvečer svátku archandělů 29. září a v předzvěsti svátku Andělů strážných (2. října) uvedeme v rámci Folklorního okénka záznam pořadu z letošního MFF Strážnice, který jsme vysílali v premiéře přímým přenosem v sobotu 25. června ze strážnického chrámu Panny Marie. Autorský pořad PhDr. Anny Hrčkové Andělové – Boží to poslové čerpá ze zpracování motivů andělů strážných i archandělů v lidové slovesnosti, kancionálech, lidových obchůzkových hrách i jednoduchých lidových popěvcích. Komponované pásmo slova a hudby si budete moci poslechnout ve středu 28. září od 16.55.

Účinkují Cimbálová muzika Pramínky Kopřivnice s uměleckou vedoucí Gabrielou Tannertovou a primáškou Kristýnou Hasserovou, soubor Divadlo Pod věží ze Štramberka vedené Danou Macháčovou a Chrámový sbor ze Štramberka, který vede Pavel Hykel.

Autorka pořadu PhDr. Anna Hrčková jej pro sborník MFF Strážnice 2022 uvedla takto:

V životě našich předků zaujímali andělé významné a čestné místo, jaké jim podle křesťanské i lidové víry příslušelo. Podle názoru platného též v současné době jsou prostředníky mezi Bohem a člověkem. Toho po celý pozemský život provázejí, nabádají k dobrému a chrání před působením všeho zlého, což bývá škodolibým dílem z nebe svržených andělů pod vedením Satana.

Tematika andělů se odráží v písních jak církevních, tak lidových. Dalším zdrojem poznání jsou výroční obchůzkové hry a také kramářské tisky, jež nabízejí nejen písně, ale i cílené modlitby.

Pořad otevírá dialog mezi archanděly ze hry Noc pátá současného autora Jana Zindulky. Dialog odhaluje jejich údiv, starosti a obavy způsobené Hospodinovou vůlí stvořit člověka a dát mu svobodu. Z tohoto faktu pramení věčná starostlivost o lidské pokolení, protože ne vždy si člověk uvědomuje zodpovědnost, která se svobodou souvisí, a snadno upadá do hříchu. Navíc je vystaven zlomyslným projevům padlých andělů, kteří formou přírodních živlů lidstvu škodí. Lidé se ale prostřednictvím jedinců k tomu určených dokázali bránit formou zaříkání. V časopise Český lid se jedno z mnohých na odvrácení krupobití a škaredého počasí uchovalo.

Z hierarchie andělů vyplývá jejich poslání a funkce. Naši předkové vše vložili především do lidových duchovních písní šířených kancionály či jarmarečními tisky, jak poznáme ze sbírek Františka Sušila či Františka Lýska, ale také z díla barokního básníka a skladatele Adama Michny z Otradovic. V nich nalezneme prosby o pomoc k archandělům Gabrielovi, Michaelovi či Rafaelovi. Pololidové kramářské písně neboli jarmareční tisky připomínají například dramatickou situaci, kdy anděl strážný burcuje duši pozvolna upadající do hříchu. Děj tohoto písňového dialogu je dokreslen loutkovým divadlem, tolik oblíbeným na poutích a jarmarcích do počátku 20. století. Další kramářský tisk ukrývá prosbu děvčete, které žádá anděla strážného, aby ji zastoupil při mši svaté. Téma anděla ve folkloru je přiblíženo také ukázkou z obchůzkové hry Pastuši zapsané sběratelem Cyrilem Hyklem v 50. letech 20. století ve Štramberku.

Scénosled pořadu pro chrám Panny Marie ve Strážnici

1. Vám, o svatí andělové

2. Noc pátá – dialog tří archandělů

3. Zaříkání – monolog

4. Archanjelské ave

    Stála Panenka Maria

5. Přimluvaj se za nas dycky

    O vejvodo skomonilý, svatý Michale  

6. Byl jest pobožný mládenec

7. Zástupná modlitba v nepřítomnosti na mši svaté                                   

    Anjel Páně budí ze sna

8. Andělové, andělové jsou zpívali                                         

9. Plačte, andělové  

10. Veleslavnost blahoslavené Panny

11. Když milý Pán Ježíš

12. Pastyře – hra se zpěvy

Témata Jak se vám líbí

New-Speaters_Hlousek_Svatos_Smid_Studio-Proglas-2022_fotoMilanTesarPodívejte se, co pro vás chystáme v pořadu Jak se vám líbí.

Regiony

Regiony

Rozhovor s Mirkem Kemelem

kemel-mirek_rozhvor-MilanTesar_fotoMartinHolikPoslechněte si rozhovor s písničkářem a karikaturistou Mirkem Kemelem o albu Vlčí stopy.

Hudební výlet do Polska

polski-piach_polnoc_obalCDZveme vás na hudební výlet do Polska.

Nové album skupiny Adorare

IMG_4930_AdorareSeznamte se s novým albem valašské křesťanské kapely Adorare

Brazilský hudebník Cláudio Jorge

jorge-claudio_samba-jazzBrazilský hudebík Cládio Jorge spojuje sambu a jazz.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web