Ensemble Spork u sv. Jiljí

Program koncertu s názvem "Harmonický rok" je zajímavou sondou do německého evangelického repertoáru vrcholného baroka. Je sestaven ze skladeb pro dobu liturgického mezidobí, kterým se většinou věnuje nejmenší pozornost.

Hlavní rubrika: Klasika
Rubriky: Klasika
Datum: 13. června 2013 od 19:30 do 21:00
Místo: Praha
Organizátor: Ensemble Spork

Ve čtvrtek 13. června 2013, v 19:30 hodin se v barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) uskuteční koncert s názvem HARMONICKÝ ROK. Vystoupí na něm Ensemble Sporck pod vedením Lukáše Vytlačila  a jeho hosté:


Gabriela Eibenová - soprán
Petr Budín - barokní fagot
Alena Hönigová - cembalo

Program:

Georg Philipp Telemann: Kantáty "Wer sehnet sich nach Kerker" a "Wenn Israel am Nilusstrande" (sbírka Der Harmonische Gottesdienst) pro soprán, zobcovou flétnu a basso continuo; Sonáta pro fagot a basso continuo
Johann Sebastian Bach: Árie z Kantáty "Was Got tut, das ist wohlgetan", BWV 100, pro soprán, flétnu a baso continuo
Georg Friedrich Händel: Sonáta G dur pro flétnu a basso continuo

Tak jako se v každém lidském životě objevují podobné klíčové události, i každý den provází určitý opakující se rytmus. Očekávání a vnější jistoty dodávají našim životům klid a směr. I liturgický rok sleduje zavedený sled svátků a texty přiřazené k jednotlivým obdobím se každoročně vracejí ke specifickým tématům. Jejich smysl je poskytovat sílu a útěchu, dávat odpovědi. A když slova nestačí, je zde hudba. Právě skládání hudby pro bohoslužbu bylo hlavní náplní barokních kapelníků a bohaté farnosti se předháněly v získání těch nejlepších. Vznikly tak slavné Bachovy kantáty a právě také cyklus kantát "Harmonická bohoslužba" G. P. Telemanna, který je tématem červnového koncertu v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí. Jejich texty v sobě nezapřou luteránského ducha, plného výtek a poučování, ale nepostrádají ani humor a jednotlivá slova jsou zhudebněna často velmi výmluvně, vpravdě melodramaticky. Jejich obsah je nepopiratelně aktuální: Nemáme se prý strachovat o materiální potřeby, ale důvěřovat, že vše se v dobré obrátí. Jejich hudba je nádherná a velmi nápaditá a má tu čarovnou moc nechat každého z nás zapomenout na ten osobní letošní rok - ať už je právě harmonický nebo ne.


Vstupné 230 Kč/120 Kč (studenti, důchodci)

Večerní pokladna od 18:30