Výsledek ankety: Hammondovy varhany v kostele

15. května 2010 Jazz, Aktuality Autor: Milan Tesař

Elektromechanické Hammondovy varhany vznikly ve 30. letech minulého století původně jako levnější varianta chrámových varhan. Dnes je však máme spojené především s jazzovou a rockovou hudbu a dubnový koncert Ondřeje Pivce v Husově sboru v Brně (tedy v chrámovém prostředí) byl spíše výjimkou. I proto jsme se vás v anketě vyhlášené 2. května ptali, zda se podle vás Hammondovy varhany do kostela hodí.

V prvním grafu zohledňujeme všechny čtyři nabídnuté odpovědi, tedy včetně varianty, že Hammondovy varhany vůbec neznáte. Z vašich odpovědí vyplynulo, že pokud Hammondovy varhany znáte, dokážete si je zpravidla v kostele představit, buď bez výhrad, nebo za určitých okolností. Druhý graf už je očištěn od odpovědi „neznám“ a obě kladné odpovědi (hodí se do kostela a záleží na repertoáru) jsme sjednotili do jedné kladné odpovědi.

Hodí se Hammondovy varhany do kostela? (graf 1)