Jirkovský písňovar

Jirkovský písňovar

První říjnový víkend (2.–4. 10. 2009) proběhne již 3. ročník soutěžního sborového festivalu v oblasti populární hudby JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR, který každoročně pořádá sbor VENTILKY pracující pod záštitou ZUŠ Jirkov. Zúčastněné sbory bez věkového omezení mají možnost soutěžit ve dvou kategoriích: populární hudba s duchovní tématikou a populární hudba.

Letos se přihlásilo 18 sborů, což čítá na 350 sborových zpěváků. Kromě kvalitních pěveckých těles z regionu přijaly letos účast také např. sbory z Plzně, Sokolova, Liberce, Prahy, Kuřimi atd.

Jedinečnost Jirkovského Písňovaru spočívá především v tom, že je jediným soutěžním festivalem u nás, který je kompletně věnován sborové populární hudbě. K jeho vysoké umělecké úrovni přispívá mimo jiné také účast odborné poroty, složené ze dvou vysokoškolských pedagogů – profesora Karlovy Univerzity Jiřího Koláře, dlouholetého prezidenta Unie českých pěveckých sborů, a prof. Jiřího Holubce z UJeP Ústí nad Labem, a v neposlední řadě přítomnost populární zpěvačky dipl. um. Vlaďky Svobodové.

Smyslem Písňovaru není pouze sborová soutěž, ale především snaha přivést do Jirkova kvalitní sborová tělesa a představit jim město v tom nejlepším světle. Proto byly také jednotlivé sbory vyzvány k tomu, aby vystoupily v rámci festivalu na dalších zajímavých místech regionu, a měly tak prostřednictvím kvalitní hudby možnost poznat kraj a navázat nová přátelství. Letos mají možnost vystoupit opět v kostele Sv. Ignáce v Chomutověneděle 4. 10. od 15 hodin a ve stejný čas také v Kadani v kostele Stětí sv. Jana od 17 hodin v kapličce na Jindřišské.

Jirkovský Písňovar si klade za cíl být lákadlem pro sborové zpěváky, jejich posluchače i odbornou veřejnost, a proto jeho organizátoři zvou každý rok vždy nějakého atraktivního hosta – letos mají pořadatelé připraven na sobotní odpoledne od 17 hodin koncert zajímavého vokálního uskupení čtyř ženských hlasů PŘELET MS (vítězové interpretační Porty 2008) a od 20. hodiny světově známé trio německé zpěvačky Cristin Claas z Drážďan, které bude mít na starost i nedělní workshop. Ten se uskuteční v neděli 4. 10. od 10 hodin na zámku Červený Hrádek.

(Podle tiskové zprávy sbormistra Luboše Hány, organizátora festivalu)

Více informací na www.jirkovskypisnovar.cz.

Rozhovor se skupinou Coffee to Help

coffee-to-help_cukr_obalCDPoslechněte si rozhovor se skupinou Coffee to Help z Rakovníka.

Regiony

Regiony

Hudební výlet na Balkán

stankovic-bokan-okarina_obalCDPoslechněte si přehled hudebních novinek ze Srbska, Řecka, Bulharska, Bosny a Chorvatska.

Hudební výlet do Itálie

Salinaro_MainHands_obalCDZveme vás na hudební výlet do Itálie.

Partneři

Harmonie_logo_velke_web