Velikonoční festival se blíží

Velikonoční festival se blíží

Ve dnech 9. až 23. dubna 2017 proběhne v Brně 26. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby. Letos se koncerty odehrají v šesti brněnských chrámech. Jejich téma je: „Svědkové, svědectví“.

V neděli 9. dubna zahájí festivalový program v kostele sv. Janů známé Matoušovy pašije od J. S. Bacha. „Vystoupí Capella Cracoviensis, jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících souborů v Polsku, který se specializuje na interpretaci staré hudby. Na Velikonoční festival duchovní hudby přijede do Brna podruhé. Poprvé to bylo v roce 2013, kdy s velkým úspěchem uvedl Händelovo oratorium Izrael v Egyptě,“ říká manažerka festivalu Lucie Šnajdrová. Následovat budou koncerty Brány Jeruzaléma se stejnojmennou skladbou od Broniuse Kutavičiuse (11.4., Červený kostel), Ukřičené lamentace s belgickým sborem Graindelavoix (12.4., kostel sv. Jakuba), Svědectví svatých v poezii a hudbě Hildegardy z Bingenu s ženským sborem Tiburtina ensemble (20.4., bazilika Nanebevzetí Panny Marie) a milovníci varhan si přijdou na své na varhanním koncertě Jana Šprty (21.4., bazilika Nanebevzetí Panny Marie). V neděli 23. dubna v kostele sv. Janů festival slavnostně zakončí Apoštol Pavel s brněnskými filharmoniky. Mendelssohnovo oratorium Paulus tak bude vyvrcholením letošního ročníku.
 
Temné hodinky festivalu aneb Koncerty při svíčkách

Součástí festivalu jsou kromě tradičních koncertů také temné hodinky (koncerty při svíčkách) v závěru Svatého týdne. Letos na středeční program renesančních lamentací v podání Graindelavoix navazují Zpívaná rozjímání F. A. Míči (13.4.) a Velkopáteční ztišení (14.4.) s Vaňhalovým Stabat Mater a Sonátou F. I. A. Tůmy. Temné hodinky se letos odehrají za symbolické vstupné v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici.

Největším lákadlem bude věhlasný vokální soubor z Belgie Graindelavoix.