Jak proběhne Pražské jaro 2021

Jak proběhne Pražské jaro 2021

Festival Pražské jaro oznámil upravený program svého 76. ročníku, jenž se odehraje mezi 12. květnem a 3. červnem.

Ředitel festivalu Roman Bělor uvedl: 

„Připravili jsme dvacet tři koncertů, které v nejvyšší možné míře naplňují očekávání od našeho festivalu – vystoupení špičkových umělců domácí i mezinárodní scény, hostování zahraničních orchestrů a ansámblů, představení mladých talentů. Za situace, kdy se v  podstatě zastavil kulturní život, a to nejenom v České republice, považujeme tento program za zdravě odvážný.“

Všechny koncerty se odehrají s diváky v sálech, pokud to platná opatření umožní. Všech dvacet tři koncertů budou moci diváci zároveň bezplatně zhlédnout v přímém přenosu na webu Pražského jara. Tyto koncerty se uskuteční, i kdyby se mělo jednat pouze o přímé přenosy bez přítomnosti obecenstva v sálech. Vybrané koncerty zároveň zprostředkuje Česká televize a Český rozhlas.

Držitelé vstupenek budou v předstihu informováni, zda se daný koncert uskuteční za přítomnosti obecenstva v sále. Počet diváků stanovenýpříslušnými orgány státní správy bude naplněn držiteli vstupenek chronologicky, tedy dle data zakoupení. Za nevyužité vstupenky bude možné peníze získat zpět v plné výši od 4. 6. 2021.

zdroj: TZ PJ