Zemřel skladatel Vojtěch Javora

Zemřel skladatel Vojtěch Javora

10. ledna 2022 skonal ve věku 86 let hudební skladatel, dirigent, varhaník a pedagog Mgr. Vojtěch Javora (* 5. prosince 1935).

Vysokou školu múzických umění v Bratislavě (obor dirigování) absolvoval Vojtěch Javora v roce 1961. Již v posledním ročníku nastoupil do Slovenského národního divadla jako sbormistr. Roku 1965 vyhrál konkurz na místo dirigenta v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici a 14. dubna téhož roku tam dirigoval své první operní představení - Maškarní ples Giuseppe Verdiho. V tomto divadle působil čtrnáct let až do r. 1979. Nastudoval kolem padesáti operních, baletních a operetních inscenací a celkový počet jeho představení spolu s koncerty dosáhl počtu téměř 2000! Pod jeho taktovkou byl nejčastěji uváděn Rigoletto Giuseppe Verdiho, s nímž 7. 4. 2005 oficiálně ukončil dirigentskou kariéru ve Státní opeře v Banské Bystrici. V r. 1978 dostal cenu Svazu slovenských dramatických umělců a později se stal také jeho členem. V témže roce vznikl Symfonický orchestr Hradce Králové. Vojtěch Javora odešel z Banské Bystrice a stal se šéfdirigentem nově vzniklého tělesa. S královéhradeckým orchestrem podnikl v roce 1980 turné po Itálii, zúčastnil se hudebního festivalu v Římě či v r. 1982 odjel na měsíční turné do Španělska. Budování nového orchestru však vyžadovalo velké fyzické a duševní úsilí, což se bohužel začalo podepisovat na zhoršujícím se zdravotním stavu – umělec postupně ztrácel sluch a na radu lékařů musel r. 1985 zanechat aktivní dirigentské činnosti. Následně se věnoval činnosti sbormistra a pedagogické práci, stal se ředitelem LŠU v Pardubicích, učil na konzervatoři. V novém tisíciletí pak přesídlil  zpět do rodného Brna, kde se věnoval především chrámové hudbě a činnosti sbormistra a varghaníka. Během své kariéry V. Javora vystupoval na desítkách evropských hudebních scén, spolupracoval s mnoha umělci zvučných jmen a až do konce života pokračoval v tvorbě - napsal stovky hudebních děl, muzikálů, pohádek, písní, koncertů, oratorií a mší.