Varhanní koncert

Varhanní koncert

Ebenův Labyrint Světa přednese syn skladatelův Marek Eben, kterého na nové brněnské varhany doprovodí Irena Chřibková.

Pátek 1. 4. 2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice Brno od 19:00 hodin

VARHANNÍ KONCERT - v rámci brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby.

Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora

Irena Chřibková varhany

Marek Eben recitace

Skrze inspiraci stěžejním dílem Jana Amose Komenského je toto varhanní dílo Petra Ebena symbolem celého ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2016. Stejně jako poutník prochází posluchač různými místy / skladbami, aby cíl a nový počátek nalezl sám v sobě. Po více jak desíti letech se toto dílo vrací na festival i se svým vlastním recitátorem Markem Ebenem.