Festival Jakuba Jana Ryby

Letošní druhý ročník festivalu se uskuteční mezi 28. dubnem a 20. červnem. Jeho součástí jsou také interpretační kurzy a workshopy, které se budou konat od 7. do 15. července.

Vše se uskuteční na místech Rybova kraje: v Rožmitále pod Třemšínem, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy, ve Starém Rožmitále a na zámku v Březnici. Závěrečný koncert pak v Praze, v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. V programu najdete světovou premiéru Nešporních zpěvů J. J. Ryby. Není ale výhrazen jen dílům tohoto autora. Nabízí skladby také dalších, zejména jeho současníků. Během koncertů se představí mladí i renomovaní umělci. Jmenujme: violoncellistu Eduarda Šístka, který posluchačům nabídne rožmitálskou premiéru Rybova violoncellového koncertu. Dále vystoupí Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové, orchestr L’Armonia Terrena, Škampovo kvarteto, vokální soubor L’Armonia vocale, z dirigentů se můžete těšit na Zdeňka Klaudu, Zbyňka Müllera a Jakuba Kydlíčka, v  netradiční roli varhaníka se představí kapelník Ensemble Inégal Adam Viktora. Titul Rybův junior má letos v držení flétnistka Eliška Hejhalová, účastnice interpretačních kurzů Rybova festivalu v roce 2018 a vítězka soutěže Concertino Praga, která vystoupí 15. května na zámku v Březnici.

Festival podporuje vznik nové hudby. V loňském zazněla skladba Jaroslava Pelikána „Confessiones“. V rámci letošního ročníku byla vypsána skladatelská soutěž zaměřená na tvorbu nové liturgické hudby, jejíž výsledky budou slavnostně vyhlášeny v rámci závěrečného koncertu festivalu 20. června v Praze.

Kromě koncertů proběhne v pátek 10. května žehnání kříže. Procesí vyjde v 17 hodin od farního kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále k bývalému morovému hřbitovu. Nově restaurovaný kříž stojí na místě, kde byl původně pohřben Jakub Jan Ryba. Po návratu bude následovat modlitba u Rybova hrobu na farním hřbitově. Na ni naváže od 18 hodin mše sv. k poctě sv. Kříže, obětovaná za Jakuba Jana Rybu.