Dřevěný Kristus

Dřevěný Kristus

Na Květnou neděli začíná Velikonoční festival duchovní hudby v Brně.

Neděle 20. 3. 2016, kostel sv. Janů, Minoritská ulice Brno

20:00 hodin

DŘEVĚNÝ KRISTUS

Úvodní koncert na Květnou neděli dá zaznít třem mimořádným duchovním dílům českých skladatelů 20. století. Všechny tři skladby spojuje symbolika oběti; jen zrno, které odumře, vydá úrodu. Mezi zvukovou masou Kabeláčovy Sedmé symfonie, organicky propojující velký orchestr a tvrdošíjně opakované pasáže z Bible Kralické, a autorskou orchestrální úpravou písňového cyklu Dřevěný Kristus Jana Hanuše zazní z kůru kostela sv. Janů kratší, ale neméně intenzivní Crux (Kříž) pro housle, tympány a zvony.

Program:

Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 7 op. 52 pro velký orchestr a recitátora

Luboš Fišer: Crux pro sólové housle, tympány a zvony

Jan Hanuš: Dřevěný Kristus „Písně na kříž nalezený v horách“ pro nižší hlas a orchestr op. 40a

Účinkují:

Ivan Kusnjer baryton

Milan Paľa housle

Martin Opršál tympány, zvony

Přemysl Bureš recitace

Janáčkova filharmonie Ostrava dirigent Heiko Mathias Förster