Segerovi žáci

Segerovi žáci

Pořad v souvislostech


Malé dějiny hudby II
Budeme vysílat

Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta
Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta
Český filharmonický sbor Brno
Vysílali jsme


Petr Nekoranec

Petr Nekoranec

50 let na kůru v Zábrdovicích: pan Zdeněk Hatina
Audioarchiv

Malé dějiny hudby nás svým dalším dílem zavedou do Prahy, kde působil vynikající varhaník, skladatel a pedagog Josef Norbert Ferdinand Seger.

V týdeníku Oktáva budeme sledovat nejen Segerovy stopy, ale vydáme se hledat české skladatele, kteří měli to štěstí, že se stali jeho žáky. Mineme ty, o kterých jsme již mluvili v minulých dílech Malých dějin hudby. Byli to vídeňští emigranti Leopold Koželuh, Josef Mysliveček a Václav Pichl. Minulý díl patřil dalšímu z nich Jiřímu Ignáci Linkovi, který zůstal v Čechách. Po představení samotného Segera se zaměříme na Karla Blažeje Kopřivu. V souvisůlosti s ním se zmíníme také o jeho otci Václavu Janovi a o bratrovi Janu Jáchymovi. Dále si představíme Jana Křtitele Kuchaře a nakonec i Václava Vincenta Maška. Budete mít také jedinečnou možnost poslechnout si, jak zněla v 18 století velice módní takzvaná skleněná harmonika.   

skleněná harmonika