S Oktávou po stopách Brixiho

S Oktávou po stopách Brixiho

Pořad v souvislostech


Svatovítský regenschori František Xaver Brixi
Budeme vysílat

Prážata/Resonance
Prážata/Resonance
Pohledy do dějin hudby
Vysílali jsme


Brněnský varhanní festival 2022

Brněnský varhanní festival 2022

Pohledy do dějin hudby
Audioarchiv

Další z pořadů muzikologa a barokisty Radka Menouška je zaměřený na českého skladatele F. X. Brixiho.

Před čtvrt stoletím 14. 10. 1771 zemřel v Praze jeden z nejvýznamějších českých sladatelů František Xaver Brixi. Jeho stručný životopis jsme uvedli v den výročí v polední Hudební siestě. Pro ty, kdo by se chtěli dozvědět více, nabízíme dva po sobě následující pořady, vysílané v rámco týdeníku Oktáva. V premiéře 15. a 22. října vždy od 16.55 hodin. Pak lze poslechnout z našeho audioarchivu. Podrobnosti i mnohé zajímavosti o osobě i o skladbách autora ilustrují četné ukázky.