Romantismus

Romantismus

Pořad v souvislostech


Pohledy do dějin hudby
Budeme vysílat

Pohledy do dějin hudby
Oktáva
Adventní mariánská hudba v habsburské monarchii v 17. století
Vysílali jsme


150 let od narození skladatele Vojtěcha Říhovského

150 let od narození skladatele Vojtěcha Říhovského

Victoria Ensemble
Audioarchiv

Jedenáctý díl cyklu Pohledy do dějin hudby zamíří do období romantismu za skladateli Brahmsem, Dvořákem, Čajkovským, Berliozem, Griegem a Brucknerem.

Poté co jsme zmapovali klasicistní autory - české ve 13dílném cyklu Malé dějiny hudy a světové v osmém až desátém dílu cyklu Pohledy do dějin hudby – se ponoříme do hudby romantiků. Jejich díla jsou plná emocí, často inspirovaná lidovými melodiemi, popisují mimo-hudební myšlenky – například přírodní scenérie nebo knižní předlohy. Z ukázek zjistíme, že na rozdíl od klasicistních skladatelů používali velký symfonický orchestr, často i početný pěvecký sbor a to nejen v operách a oratoriích, ale mnohdy i v symfoniích. Romantické skladatele navštívíme celkem třikrát, přesto si představíme jen ty nejdůležitější.

Všechny díly Malých dějin hudby i těch již odvysílaných z cyklu Pohledy do dějin hudby jsou kdykoliv k poslechu v audioarchivu Radia Proglas ve složce cyklu Oktáva.

https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/?fulltext=&cycle=133&date_from=&date_to=