Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta

Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta

Pořad v souvislostech


Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta
Budeme vysílat

Pozvánka na Moravský podzim 2021
Pozvánka na Moravský podzim 2021
Pohledy do dějin hudby
Vysílali jsme


Michaela Ambrosi

Michaela Ambrosi

Bacha na Mozarta! 2021/2022
Audioarchiv

V rámci cyklu Oktáva si poslechněte pořad královéhradeckého studia o málo známém, avšak o to významnějším skladateli Pavlu Křížkovském, předchůdci Bedřicha Smetany.

Pořad uvádíme u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, v rámci něhož byla v roce 1863 provedena jedna z nejvýznamnějších Křížkovského skladeb české hudby 19. století, jíž je Cyrilometodějská kantáta, na kterou se zvláště zaměříme.

Provázet nás bude Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D, který se zabývá hudební vědou a vyučuje na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Foto: Jarda 75, CC BY-SA 3.0