Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta

Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta

Pořad v souvislostech


Pavel Křížkovský a Cyrilometodějská kantáta
Budeme vysílat

Mysliveček: Hobojové kvintety, Smyčcové kvartety
Mysliveček: Hobojové kvintety, Smyčcové kvartety
Josef Antonín Štěpán a jeho koncerty pro cembalo
Vysílali jsme


Raná tvorba mladého génia

Raná tvorba mladého génia

Malé dějiny hudby II
Audioarchiv
1. října 2020 Oktáva, Studio Vojtěch Autor: Martin Weisbauer

V rámci cyklu Oktáva si poslechněte pořad královéhradeckého studia o málo známém, avšak o to významnějším skladateli Pavli Křížkovském, předchůdci Bedřicha Smetany.

Pořad uvádíme u příležitosti  letošního výročí dvou set let od narození tohoto poněkud pozapomenutého skladatele, který byl však považován za zakladatele české hudby. Pořad jsme zároveň letos nahrávali v těsné blízkosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, v rámci něhož byla v roce 1863 provedena jedna z nejvýznamnějších Křížkovského skladeb české hudby 19. století, jíž je Cyrilometodějská kantáta, na kterou se zvláště zaměříme.

Provázet nás bude Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D, který se zabývá hudební vědou a vyučuje na Katedře kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.