Oktáva zve na festival

Oktáva zve na festival

Po dvou letech se v Brně koná Velikonoční festival duchovní hudby. Redaktorka Klára Beránková si k mikrofonu pozvala oba dramaturgy.

Před pandemií jsme každoročně zvali na krásný festival věnovaný výhradně duchovní hudbě, který se již mnoho let koná v Brně mezi Květnou nedělí a nedělí Božího milosrdenství. Je zaměřený na skladby korespondující s jednotlivými dny Svatého týdne a následně na díla oslavující zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Dva ročníky tohoto festivalu musely být zrušeny. Proto věřím, že se posluchači již těší na ten letošní. O tom, jaké skladby v něm zazní a kteří interpreti je zahrají, přijdou povídat dlouholetý dramaturg festivalu Vladimír Maňas a s  ním nově i druhý dramaturg letošního ročníku Ondřej Můčka. Nabídneme také krátké ukázky ze skladeb, které na festivalu zazní.

Oktávu vysíláme v pátek v 16.55, reprízu pak v sobotu 9. 4. od 2.00 ráno. Pak si tento díl můžete kdykoliv vyhledat v audioarchivu na těchto webových stránkách.