Michaela Ambrosi

Michaela Ambrosi

Pořad v souvislostech


Michaela Ambrosi
Budeme vysílat

Prážata/Resonance
Prážata/Resonance
Pohledy do dějin hudby
Vysílali jsme


Brněnský varhanní festival 2022

Brněnský varhanní festival 2022

Pohledy do dějin hudby
Audioarchiv

Tentokrát bude ve středu pozornosti našeho pořadu Oktáva flétna. Michaela Ambrosi se dlouhodobě věnuje dílu českého houslisty, flétnisty a skladatele 18. století Jiřího Čarta. Nejen že se mu věnovala v průběhu svých magisterských studií, ale i v disertační práci. Nakonec natočila i CD Zapomenuté flétnové sonáty z pera tohoto autora. A my si některé sonáty představíme. V premiéře v pátek 24.9.2021 od 16:55.

ambrosi_michaela_5Hudební ukázky, které uslyšíte, pocházejí z období klasicismu. Ale Michaela Ambrosi vystudovala hru na moderní příčnou flétnu, barokní příčnou flétnu a zobcovou flétnu, kterou, jak sama říká, má velmi ráda. Kromě toho se věnuje rozdílům ve hře na příčnou flétnu od renesance až po romantismus. Také se intenzivně věnuje historicky poučené interpretaci hudby z období baroka. O tom všem budeme v rozhovoru hovořit a také si podrobněji představíme osobnost Jiřího Čarta. Pokud vás třeba ještě zajímá, co by mělo být hlavním posláním hudby, pak si určitě nenechte rozhovor s Michaelou Ambrosi ujít. Buď přímo v našem vysílání, a nebo ho najdete v našem Audioarchivu.