Letní škola barokní hudby 2021

Letní škola barokní hudby 2021

Pořad v souvislostech


Letní škola barokní hudby 2021
Budeme vysílat

Letní slavnosti staré hudby 2022
Letní slavnosti staré hudby 2022
Císařský dvorní kapelník a poslední z velkých tvůrců frankovlámské polyfonie Philippe de Monte
Vysílali jsme


Poetický akordeon

Poetický akordeon

Koncert Českého smyčcového dua
Audioarchiv

"Frekventanti nastudovávají segmenty konkrétního díla, s nímž na závěr kurzu vystoupí. Myslím si, že je to daleko přínosnější pro jejich zážitek a vštípení si určitých dovedností, na rozdíl od technických hodin, které třeba jinde probíhají školometským způsobem," charakterizuje Letní školu barokní hudby dirigent Roman Válek.

ilustrační foto, archiv Letní školy barokní hudbyVe dnech 6. až 15. srpna 2021 bude v Holešově – obzvláště v prostorách tamního zámku – znít intenzivně barokní hudba. Několik desítek instrumentalistů a zpěváků se jako každoročně zúčastní kurzu pod vedením mezinárodního týmu špičkových lektorů. Společně budou tentokrát připravovat k uvedení poslední oratorium Georga Philippa Telemanna Den posledního soudu (z roku 1762). "To dílo je, dá se říct, takovým Telemannovým Mesiášem. Do něj sdružil veškeré své umění, které bylo – na rozdíl od Bacha a Händela – 'euro-uměním' . Telemann jezdil po Evropě a zpracovával hudbu i jiných národů, než Německa, v němž žil. Jeho hudba je o to pestřejší. Využívá i nepravidelné metrum, zajímavé libretové podklady a podobně," vysvětluje Roman Válek a dodává: "Oratorium Den posledního soudu překvapí posluchače svou homogenitou, strhujícím tempem a spádem."

ilustrační foto, archiv Letní školy barokní hudbyLetní škola barokní hudby se od roku 2003 intenzivně zaměřuje na provádění vokálně-instrumentálních děl starších slohových období, zejména baroka, a to ve stylu poučené interpretace staré hudby. Doplněním pro účastníky jsou přednášky muzikologů, hudebních pedagogů a expertů z oboru staré hudby. Velkou motivací pro frekventanty je interpretační soutěž, jejíž vítězové mají možnost v následujícím roce veřejně vystoupit s profesionálním orchestrem.

Široké veřejnosti jsou pak určeny tři závěrečné koncerty, kterými Letní škola barokní hudby tradičně vrcholí. V roce 2021 to budou tyto:

  • pátek 13. srpna v 19.30 na zámku v Holešově
  • sobota 14. srpna v 18.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
  • neděle 15. srpna v 15.00 v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci

Tereza Válková a Roman Válek, foto: archiv Letní školy barokní hudby"Myslím si – tím, že to můžu posoudit i z pohledu bývalého frekventanta – že na naší letní škole je nejdůležitější to sepětí studentů s lektory, semknutí celého kolektivu. Nejsou to lekce, kdy si každý jen odzpívá a odehraje to svoje. Všichni chtějí, abychom došli ke kýženému cíli, kterýmžto jsou tři závěrečné koncerty. Podpora lektorů je opravdu veliká, oni se snaží provést studenty celým tím procesem nácviku oratoria, zkouškami s orchestrem, chrání studenty před výpady dirigenta," popisuje s úsměvem sbormistryně Tereza Válková.

Rozhovor s organizátory Letní školy barokní hudby Romanem a Terezou Válkovými připravila Radka Rozkovcová. Doplní jej hudební ukázky z produkce jejich profesionálního souboru Czech Ensemble Baroque.