Impresionismus

Impresionismus

Pořad v souvislostech


Pohledy do dějin hudby
Budeme vysílat

Letní slavnosti staré hudby 2022
Letní slavnosti staré hudby 2022
Císařský dvorní kapelník a poslední z velkých tvůrců frankovlámské polyfonie Philippe de Monte
Vysílali jsme


Poetický akordeon

Poetický akordeon

Koncert Českého smyčcového dua
Audioarchiv

Týdeník Oktáva nabídne k poslechu 14. pokračování cyklu Pohledy do dějin hudby.

Zaměříme se na ty skladatele, kteří komponovali v duchu impresionismu. Tato velmi krátká tvůrčí etapa přelomu 19. a 20. století se projevila jen u několika komponistů. Jak zjistíme, pro některé byla jen přechodnou záležitostí. Impresionismus byl především malířský styl, ve kterém se umělci snažili zachytit prchavý okamžik. Hudebníci to od nich převzali. Velmi důležitou roli mají barvy, které se jakoby přelévají jedna do druhé. Také hudba se různě přelévá a mění, je bezproblémová, odpočinková, snová, plná obrysů zahalených oparem nebo závojem mlhy. Tak lze charakterizovat především tvorbu Claude Debussyho a Maurice Ravela, ale také některé skladby Ottorina Respighiho, Modesta Petroviče Musorgského a Erica Satieho.